ศรีสะเกษ-คนครึ่งหมื่นชื่นชมวงโยทวาทิตโลก

83

ประชาชน นักท่องเที่ยว กองเชียร์ จากทั่วโลก กว่าห้าพันคน ร่วมชม – เชียร์ ชื่นชมการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ที่สมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดขึ้น

คืนของวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ที่ สนามกีฬากีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ( เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดศรีสะเกษ ได้ใช้เป็นการสถานที่ปิดการประกวดวงโยธวาทิตโลก ที่ดำเนินการประกวดมาตั้งแต่วันที่ 19 ถึง คืนวันที่ 21 ธันวาคม 2562 โดยมีวงโยธวาทิตที่เดินทางมาจากทั่วโลก มาเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน จำนวน 91 ทีม จาก 8 ประเทศ อันได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย, เกาหลีใต้, มาเลเซีย, แอฟริกา, ฟิลิปินส์, ภูฏาน, โปแลนด์ และประเทศไทย โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 5 ประเภท คือ Marching Show Band  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร, รุ่น Junoior Class ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ พร้อมประเภท Marching Mlisic Battle ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ ซึ่งทีมที่ชนะเลิศ มีดังนี้ คือ ประเภท Marching Show Band รุ่น World Class ชนะเลิศได้แก่ทีม วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ กรุงเทพมหานครฯ, ประเภท Street Parade Division 2 ชนะเลิศได้แก่ทีม โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม, ประเภท Street Parade Division 1 ชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี, ประเภท Woodwinds Battle junior Division ชนะเลิศได้แก่ทีม โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชำ) จังหวัดนครราชสีมา

โดย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ กล่าวรายงาน ว่า ในการจัดการประกวดในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม พัฒนาทักษะด้านการศึกษา ทางด้านดนตรีของเยาวชนไทย ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับระดับนานาชาติ เพื่อส่งแสริมพัฒนาเยาวชนให้มีสุขภาวะ ที่ดีทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย, อารมณ์, สติปัญญา และด้านสังคม เช่นการมีระเบียบ วินัย การแสดงออกในทางที่ถูกต้อง มีความรัก สามัคคี มีจิตใจที่อ่อนโยน มีสมาธิ ห่างไกลยาเสพติด รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข และนอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทย กับนานาประเทศอีกด้วย ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทุกส่วนงาน ทุกคน ขอได้รับความขอบคุณไว้ ณ โอกาสนิ้

นายวัฒนา พุฒิชาติ กล่าวว่า วันนี้ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในการปิดการประกวดวงโยธวาทิตโลก ชิงถ้วยพระราชทานแห่งประเทศไทย กิจกรรมดนตรีเป็นกิจกรรที่สร้างสรรจิตนาการ สร้างความสุข ความเพลิดเพลิน ตลอดจนกล่อมเกลาจิตใจให้มีคามสุขุม เยือกเย็น มีสติปัญญา มีสมาธิ เป็นการสร้างความสามัคคีของหมู่คณะ รวมทั้งสามารถพัฒนาไปสู่การประกอบเป็นอาชีพได้ในอนาคต ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ยังมีของดีของจังหวัดอีกมากมาย อธิ หอมแดง กระเทียมคุณภาพดี เป็นแหล่งปลูกที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย มีผลไม้หลากหลายตามฤดูกาล เช่น ทุเรียนภูเขาไฟ นอกจากการเป็นมืองแห่งกีฬา นอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม เพราะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นดินแดนปราสาทขอม สมัยเรืองอำนาจนับพันปี ที่ยังคงอยู่อย่างสมบูรณ์ จึงเชื่อได้ว่า ในการจัดการประกวดวงโยธวาทิตโลก ในครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้น ส่งเสริมทั้งการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการกีฬาด้วย ขอขอบคุณสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย และแห่งจังหวัดศรีสะเกษ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่ได้ช่วยกันในการจัดการประกวดขึ้นในครั้งนี้ และเชื่อว่าจะมีขึ้นในครั้งต่อๆ ไป ขอร่วมแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะ และขอขอบคุณทีมที่ไม่ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะ ที่มาเยือนจังหวัดศรีสะเกษ หวังว่าโอกาสหน้าจะกลับมาเยือนจังหวัดศรีสะเกษ ไม่ว่าในฐานะใดก็ตาม ชาวศรีสะเกษ ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกเมื่อ ตลอดไป

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ