ลพบุรี-วันทหารปืนใหญ่

189

ลพบุรี-พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒณ์ เสธ.ทบ. เดินทางเป็นประธาน เนื่องในวันทหารปืนใหญ่ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ อ.เมือง จ.ลพบุรี

วันที่17ธันวาคม 2562 พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒณ์ เสนาธิการทหารบก เป็นผู้แทนท่านผู้บัญชาการทหารบก เดินทางประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงเป็น “ พระบิดาของทหารปืนใหญ่ ” ตลอดจนร่วมรำลึกถึงวีรกรรมทหารปืนใหญ่ผู้กล้า ซึ่งได้เสียสละเลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อรักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติไทยในอดีต เนื่องใน “ วันทหารปืนใหญ่ ” ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี

โอกาสเดียวกัน เสนาธิการทหารบก ยังได้กระทำพิธีมอบโล่ แสดงความยินดีแก่นายทหารปืนใหญ่ ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ทหารชั้นนายพล เหล่าทหารปืนใหญ่ ประจำปี 2562 จำนวน 31 นาย อาทิ พลโทณรงค์ กลั่นวารี พลตรีคมสัน ศรียานนท์ พลตรีอัครภณ ทองสุทธิ์ พลตรีชัยพร นิยะสม และมอบเครื่องหมายแสดงความสามารถของผู้ตรวจการทางอากาศ ของกองทัพบก ชั้นกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่เหล่าทหารปืนใหญ่

พร้อมทั้งได้ เยี่ยมชม นิทรรศการ ด้านการพัฒนา อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ของเหล่าทหารปืนใหญ่ ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน โดยมีเหล่าข้าราชการทหารปืนใหญ่ และนายทหารปืนใหญ่ ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว จากทั่วประเทศ มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

///////////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี///////////////