ศรีสะเกษ-ม็อบเขื่อนหัวนา พบผู้ว่าฯ ขอให้ดำเนินตาม 5 ขั้นตอนจ่ายชดเชย

139

ม็อบเขื่อนหัวนา กันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ เดินเท้าขอพบผู้ว่าฯ ประชุมร่วมหารือ ขอให้เร่งดำเนินการตามมติที่ประชุม ตาม 5 ขั้นตอน เพื่อนำไปสู่จ่ายชดเชยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมนา จากสร้างเขื่อน

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ที่ หน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีสมาชิกกลุ่มสมัชชาคนจนเขื่อนหัวนา นำโดย นายกฤษกร ศิลารักษ์ หรือ ป้าย พร้อมสมาชิก แกนนำผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนจากการสร้างเขื่อนหัวนา จำนวนกว่าสองร้อยคน เดินทางมาพร้อมกับการถือป้ายเพื่อเรียกร้อง มาขอเข้าพบ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผู้ว่าฯ ได้เดินมาพบและฝากให้แกนนำเข้าร่วมประชุมหาข้อสรุปกันที่ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะกเษ โดยมอบหมายให้ นายสมเกียรติ ศรีขาว รก.ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุม พร้อมเจ้าหน้าที่เขื่อนหัวนา ซึ่งแกนนำสมัชชาเสนอให้จังหวัดเร่งดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ดังนี้คือ “เขื่อนหัวนาดำเนินการเก็บกักน้ำที่ระดับ 112 ม.รทก. ให้จ่ายค่าชดเชยที่ระดับ 114 ม.รทก. ​, ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา โดยมี นายยุคคล ลิ้มแหลมทอง วันที่ 14 มิถุนายน 2556 ดังนี้ “ให้จ่ายค่าชดเชยที่ดินที่ได้รับผลกระทบจากเขื่อนหัวนาในระดับ 114 ม.รทก. กรณีที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้ชดเชยในราคาไร่ละ 45000.- บาท” ดำเนินการตามมติที่ประชุมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เป็นประธาน ฯ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คือ ดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน, ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 66 แปลง, ดำเนินการตามมติที่ประชุมประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา โดยมี นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ “เห็นชอบราคาค่าชดเชยที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ ราคาไร่ละ 125,000.- บาท

นายกฤษกร ศิลารักษ์ หรือ ป้าย พร้อมสมาชิก เน้นว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา แก้ไขปัญหา ให้กับราษฎรชุดแรกที่ผ่านการรังวัดแปลงที่ดิน เสร็จแล้ว จำนวน 538 แปลง แยกเป็น ดังนี้ เร่งจ่ายเงินค่าชดเชย กรณีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ ที่ผ่านการรังวัด และตรวจสอบเสร็จแล้ว จำนวน 76 แปลง เนื้อที่ 240 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา ในอัตราไร่ละ 125,000.- บาท, กรณีที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (ทค.) ที่ผ่านการรังวัดแล้ว จำวน 462 แปลง ให้นำรายชื่อดังกล่าว ทำการปิดประกาศ 30 วัน เพื่อให้ทำการคัดค้าน ​​​​หลังจากผ่านการติดประกาศ คัดค้านแล้ว ให้คณะอนุกรรมการ ฯ จัดประชุม เพื่อสรุปผลการคัดค้าน โดยในส่วนของราษฎรที่ไม่มีการคัดค้าน ให้คณะอนุกรรมการ ฯ จัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการ ฯ เพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี อนุมัติจ่ายค่าชดเชยต่อไป ในส่วนของผู้เดือน ชุดที่สอง จำนวน 1,500 แปลง ที่ยื่นคำร้องต่อชลประทานแล้ว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหาช่างมาดำเนินการรังวัดแปลงที่ดิน โดยเร็ว, ในส่วนที่มีชาวบ้านยังไม่ได้ยื่นคำร้อง / คำขอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ออกประกาศ เพื่อรับคำร้อง / คำขอ อีกครั้ง (รอบเก็บตก) กลไกดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาโครงการเขื่อนหัวนา, แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ที่ระดับ +114 เมตร (รทก) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาโครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ ที่นอกเหนือระดับ +114 เมตร (รทก) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจ่ายเงินค่าชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน ​ทั้งนี้ ให้เริ่มดำเนินการภายใต้ 30 วัน

ซึ่งที่ประชุมได้สรุปประเด็นตามข้อเสนอแนะของกลุ่มฯ และจัดทำเป็นรายงานการประชุมแก้ไขปัญหา เพื่อเสนอต่อคณะรัฐบาลตามที่กลุ่มเสนอต่อไป

////////////////

ภาพ/ข่าว นายพงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์ / ศรีสะเกษ