ลพบุรี-วิ่งการกุศลหนุมานหลั่นล้า

42

ลพบุรี-ผู้รักสุขภาพกว่า 3,000 คน พร้อมใจ วิ่งการกุศลรายการใหญ่ หนุมานหลั่นล้า 2019 เดิน-วิ่ง สันเขื่อน เที่ยวเยือนเมืองหนุมาน ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่15ธันวาคม 2562นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานปล่อยตัวผู้ร่วม กิจกรรมการกีฬาเพื่อสาธารณะ ซึ่งหอการค้าจังหวัดลพบุรี ร่วมกับ สภาอุสาหรรมจังหวัดลพบุรี และ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดขึ้น ภายใต้ชื่องาน “หนุมานหลั่นล้า 2019 เดิน-วิ่ง สันเขื่อน เที่ยวเยือนเมืองหนุมาน” ณ ลานพญานาค วิ่งไปตามสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้ เพื่อนำรายได้มอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ในครั้งนี้ กว่า 3,000 คน สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย เดิน -วิ่ง ระยะทาง 21 กิโลเมตร ระยะทาง 10 กิโลเมตร ระยะทาง 5 กิโลเมตร และ เดิน -วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 3 กิโลเมตร ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับแสงอาทิตย์ยามเช้า สะท้อนกับท้องน้ำ และความงดงามของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งทีทัศนียภาพที่สวยงาม และได้สัมผัสบรรยากาศเย็นสบายยามเช้า ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมที่วิ่งเข้าสู่เส้นชัยทุกท่าน จะได้รับ เหรียญรางวัล หนุมานหลั่นล้า 2019 เป็นที่ระลึก อีกด้วย

//////////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี/////////////