บึงกาฬ-เปิดแข่งขันจักรยาน Tour of Buengkan 2019 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

99

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นายสนิท ขาวสอาด ผวจ.บึงกาฬ นายธวัชชัย ศรีทอง รอง ผวจ.บึงกาฬ ร่วมกันเปิดการแข่งขันจักรยาน Tour of Buengkan 2019 ที่จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ และการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมภายในการจัดงานวันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563 และส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดบึงกาฬ ที่ หน้าโรงแรมเดอะวัน ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

นายสมภพ สุนันทนาม รอง นายก อบจ.บึงกาฬ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดบึงกาฬ และการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดบึงกาฬ ภายในการจัดงานวันยางพาราจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2563 ภายใต้ชื่อ “การแข่งขันจักรยาน Tour of Buengkan 2019 ” โดยกำหนดการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ประเภทท่องเที่ยว มีผู้สมัครจำนวน 85 คน ปั่นไปตามเส้นทางท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง ชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งโขงไทย – ลาว ระยะทาง 30 กิโลเมตร

และประเภทแข่งขันเสือหมอบ/เสือภูเขา แบ่งออกจำนวน 24 รุ่น มีนักปั่นจากทั่วฟ้าเมืองไทยและนักปั่นจากประเทศเพื่อนบ้านมาสมัครจำนวน 388 คน ระยะทาง 93 กิโลเมตร การแข่งขันจักรยานในครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบึงกาฬ โดยให้นักปั่นทั้ง 2 ประเภท ได้ร่วมปั่นจักรยาน ไปตามเส้นทางที่มีแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ  ผ่านไปยังเส้นทางวัดภูทอก อ.ศรีวิไล ภูสิงห์ อ.เมืองบึงกาฬ ชมความสวยงามของธรรมชาติ ท่ามกลางอากาศที่กำลังเย็นสบาย ให้นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัด ได้รู้จักบึงกาฬมากขึ้น โดยการบอกเล่าจากนักปั่นผ่านช่องทางต่างๆ พร้อมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวตามหมู่บ้านต่างๆอีกทั้งส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดบึงกาฬไห้มีความมั่นคงต่อไป ..

ภาพ/ข่าว มงคล///บึงกาฬ