ลพบุรี-เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ไร้กล่องเสียง

171

ลพบุรี-โรงพยาบาลมะเร็งร่วมกับชมรมผู้ไร้กล่องเสียงแห่งประเทศไทย ลำดับที่33 ร่วมกันเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ไร้กล่องเสียงเพื่อพัฒนาผู้ไร้กล่องเสียงให้สามารถสื่อสารด้วยการพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่9ธันวาคม 2562 ที่ ห้องประชุม ชั้น 6 ห้องพระวิสุทธาธิบดี โรงพยาบาลมะเร็ง ลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี แพทย์หญิง สุรัฐญา ศิริอาชากุล รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์และคณะทำงานด้านโรคมะเร็งศรีษะและลำคอพร้อมด้วยนายการุญ ตระกูลเผด็จไกร ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงแห่งประเทศไทย ลำดับที่33 ได้ร่วมกันเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ไร้กล่องเสียง ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยกล่องเสียง ครอบครัวผู้ไร้กล่องเสียง และพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งกล่องเสียงที่เข้ารักษาตัวด้วยการผ่าตัดกล่องเสียงผู้ป่วยจะดำรงชีวิตเป็นผู้พิการไร้กล่องเสียงไม่สามารถพูดได้อีกปัญหาการดำรงชีวิตที่ไม่สามารถพูดได้ กระทบกระเทือนคุณภาพชีวิตทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ไร้กล่องเสียงคณะทำงานด้านโรคมะเร็งศีรษะและลำคอโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในปัญหา ดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ไร้กล่องเสียงขึ้นเพื่อพัฒนาผู้ไร้กล่องเสียงให้สามารถสื่อสารด้วยการพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปีงบประมาณ 2563 จะมีการจัดกิจกรรมฝึกการพูดเดือนละ 1 ครั้งโดยมีคณะวิทยาการผู้มีความรู้ความสามารถจากสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทยเป็นวิทยากรผู้สอน

////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี//////