มุกดาหาร-แข่งขันกีฬาโต้ลมหนาว

22

มุกดาหาร -อำเภอหนองสูง จัดแข่งขันกีฬาโต้ลมหนาว “ เมืองหนองสูง เกมส์ “ เพื่อให้ร่างกายอบอุ่น เพราะในช่วงนี้มีอากาศหนาวเย็น อุณภูมิอยู่ที่ 18 องศาเซลเซียส

เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 62 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร นาย สมพงษ์ คุ้มสุวรณ นายอำกอหนองสูง ประธานในพิธีจัดแข่งขันกีฬาโต้ลมหนาว “ เมืองหนองสูง เกมส์ โดยมีนายชูวิท กุมารสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านป้า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขโรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 500 คน

นายชูวิท กุมารสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านป้า กล่าวว่า อำเภอหนองสูง โดยสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป้า ได้ดำเนินการจัดการแข่งกีฬามวลชนสัมพันธ์ “เมืองหนองสูงเกมส์”ขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมสุขภาพประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วน ให้ใส่ใจรักสุขภาพ ส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามต่อกันสร้างความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬาการจัดการแข่งขัน

ทั้งนี้การแข่งขันกีฬา มีทั้งหมด 9 ทีม ที่เข้าร่วม ได้แก่ ทีมปกครองและภาคีเครือข่าย ทีมครูและบุคลากรทางการศึกษา ทีมตำรวจและแม่บ้าน ทีมสาธารณสุขโรงพยาบาล ทีมเทศบาลหนองสูงเหนือ ทีมเทศบาลภูวง ทีมเทศบาลบ้านเป้า ทีม อบต.โนนยาง และทีม อบต.หนองสูงไต้ และประเภทกีฬา มีการจัดแข่งขันกีฬา 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล ๗ +๑ ชาย-หญิง วอลเลย์บอล หญิง เปตอง ทีมชาย /หญิง และเชปักตะกร้อ ชาย

นอกจากการแข่งขันกีฬาแล้วยัง ได้มีการประกวดขบวนพาเหรดของนักกีฬา และขบวนแห่การรณรงค์ต้นสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ ” หนองสูงเข้มแข็ง 5 ดีวิถีผู้ไทย ” ได้รับความร่วมมือเป็น อย่างดี ซึ่งจะมีการประกาศผลการตัดสินและมอบถ้วยรางวัลในงาน Sport Night …

////////// อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ // มุกดาหาร