บุรีรัมย์-นทท.สัมผัสลมหนาวบนยอดภูเขาไฟกระโดง

29

นักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัด  ต่างพาครอบครัวบุตรหลานขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาว ชมวิวทิวทัศน์ตัวเมืองที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก  บนยอดภูเขาไฟกระโดงที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 265 เมตร  หลังอากาศหนาวเย็นต่อเนื่องอุณหภูมิลดต่ำเหลือ 12 องศา  ทั้งเดินข้ามสะพานแขวนลาวาชมปล่องภูเขาไฟที่มอดดับสนิทนับแสนปีคึกคักวันละกว่า 5,000 คน

เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.62 หลังจากสภาพาอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง  โดยที่จังหวัดบุรีรัมย์ช่วงมีมีอุณหภูมิลดต่ำลงเหลือ 12 องศาเซลเซียส    ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อย่างคึกคัก  โดยเฉพาะที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง   ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์   ช่วงนี้ก็ได้มีทั้งกรุ๊ปทัวร์ทัศนศึกษา  และนักท่องเที่ยวจากหลายจังหวัด   เดินทางขึ้นไปเที่ยวชมสะพานแขวนลาวาข้ามปากปล่องภูเขาไฟที่มอดดับสนิทมาแล้วนับแสนปี   พร้อมทั้งสัมผัสอากาศหนาว  ชมวิวทิวทัศน์ตัวเมืองที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอก   และสูดกลิ่นอายธรรมชาติ บนยอดภูเขาไฟกระโดงที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 265 เมตร ในช่วงวันหยุดกันอย่างคึกคักเฉลี่ยวันละกว่า 5,000 คน   เพิ่มขึ้นจากช่วงวันหยุดปกติกว่าเท่าตัว  

ทั้งนี้คาดว่าหากอุณหภูมิลดต่ำลงและสภาพอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง   ก็จะมีนักท่องเที่ยว รวมไปถึงกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยว   เดินทางขึ้นไปสัมผัสลมหนาวและชมปากปล่องภูเขาไฟบนยอดภูเขาไฟกระโดงคึกคักอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

////////////// สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์