หนองคาย-เดินวิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ

38

อบจ.หนองคาย จัดเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน ตามโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่ง กว่า 7 พันคน ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิอยู่ที่ 11 องศาเซลเซียส

เมื่อเวลา 05.20 น.วันนี้(8 ธันวาคม 2562) ณ ลานเฉลิมพระเกียรติสมคุ/เด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน ตามโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่ อบจ.หนองคาย จัดให้มีขึ้น

กิจกรรมเดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนฯ ที่จัดขึ้นครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการส่งเสริมและสันบสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สำหรับรายได้จากค่าสมัครโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะจัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติดีมีฐานะยากจนจากท้องถิ่นทั่วประเทศให้มีโอกาสรับการศึกษา ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่ง กว่า 7 พันคน ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิอยู่ที่ 11 องศาเซลเซียส โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ ระยะทาง 3 กิโลเมตร 4.4 กิโลเมตร และ 9.6 กิโลเมตร

…………………………….

กำธร  กองสมบัติ / หนองคาย