ศรีสะเกษ-บำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศลแด่ ร.9

29

ที่ วัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ สมหมาย ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองศรีสะเกษ และนางตระกูล แสงลับ กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมพิธีเปิดโครงการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ กิจกรรมปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัน บรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน