เลย-นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อค

85

วันที่ 3 ธ.ค.62 ณ ลานกีฬาเอนกประสงค์มิตรผล ร.ร.วังสะพุง 2 (บุ่งไสล่) ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี” เปิดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” มีข้าราชการ คณะมูลนิธิฯ ครู-อาจารย์ นักเรียน เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

นายไพโรจน์ สีมะเดื่อ นักวิชาการขนส่ง ชำนาญการ สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย กล่าวรายงานว่า ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันว่าอุบัติเหตุทางถนนประเทศไทยอยู่ในอันดับต้นๆของโลก โดยมีอัตราผู้เสียชีวิต 36.2 ราย ต่อแสนประชากรที่เสียชีวิตเฉลี่ย 62 รายต่อวัน หรือชั่วโมงละ 2.58 คน และสาเหตุอันดับ 1 มาจากรถจักรยานยนต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อให้อุบัติเหตุลดลงเป็นประจำทุกปี อาทิ โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุตามเทศกาลต่างๆ โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยตั้งแต่เด็กเล็กถึงเด็กโต และเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว สำนักงานจนส่งจังหวัดเลย ได้ให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้วยการช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนเป็นประจำทุกปี การดำเนินการในครั้งนี้ก็ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาที่กรมการขนส่งทางบกมีความต้องการให้นักเรียนที่มีอายุครบ 15 ปี มีความรู้เรื่องกฎจราจรและมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกกันน็อคพกใบขับขี่ แล้วนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อไปยังพ่อ แม่ ญาติ พี่ น้อง กลุ่มต่างๆ โดยจัดอบรมเป็นรุ่นที่ 4 ได้รับงบประมาณดำเนินการจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก

——————–///———-
บุญชู ศรีไตรภพ จ.เลย