ยโสธร-ปรับภูมิทัศน์รอบทุ่งบัวแดงรอรับนทท.

29

อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รวมทั้งผู้นำชุมชนและจิตอาสาฯเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบทุ่งบัวแดงบ้านสำโรง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรอรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าไปเที่ยวชมความงามของทุ่งบัวแดงในช่วงฤดูหนาวนี้โดยขณะนี้พบว่าดอกบัวในทุ่งบัวแดงกำลังออกดอกสีแดงบานสะพรั่งเต็มบึงแล้วรอให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจเข้าไปชมความงามพร้อมทั้งบันทึกภาพกลับไปเป็นที่ระลึกได้อีกครั้ง

นางสาวมาริสา  สีลาพัฒน์ นายอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย และจิตอาสาฯกว่า 50 คน ได้เร่งช่วยกันทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบทุ่งบัวแดงบ้านสำโรง ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร พร้อมทั้งมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้ายบอกทาง จุดชมวิว จุดถ่ายภาพเช็คอินและเร่งสร้างสะพานไม้ยื่นเข้าไปกลางบึงบัวแดงเพื่อสำหรับให้นักท่องเที่ยวได้เดินเข้าไปสัมผัสและถ่ายภาพกับดอกบัวแดงอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้แล้วยังมีการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมให้สะอาดและเพียงพอเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรอรับนักท่องเที่ยวที่จะพากันเดินทางเข้าไปเที่ยวชมความงามของทุ่งบัวแดงแห่งนี้ในช่วงฤดูหนาวปีนี้ ซึ่งขณะนี้ดอกบัวกำลังออกดอกสีแดงบานสะพรั่งเต็มบึงน้ำแล้วรอให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเข้าไปเที่ยวชมและบันทึกภาพกลับไปเป็นที่ระลึกอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ทุ่งบัวแดงบ้านสำโรงแห่งนี้ได้มีการค้นพบเมื่อปี 2559 และทางจังหวัดยโสธรจึงได้มีการสนับสนุนผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด โดยเดิมทีพื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่ชาวบ้านเรียกบริเวณแหล่งน้ำหนองเลิง บ้านสำโรง ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ต่อมาได้มีดอกบัวแดงเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นจำนวนมากจนเต็มพื้นที่ทางอำเภอมหาชนะชัย ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และจังหวัดยโสธร จึงได้มีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเนื้อที่กว่า 90 ไร่ ซึ่งที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวที่สนใจต่างพากันเดินทางไปเที่ยวชมทุ่งบัวแดงบ้านสำโรงแห่งนี้เป็นจำนวนมาก โดยดอกบัวจะเริ่มออกดอกในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน ยาวไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และช่วงเวลาที่เหมาะในการไปเที่ยวชมทุ่งบัวแดงบ้านสำโรง คือเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่เรื่อยไปจนถึงประมาณเที่ยงวันซึ่งเป็นช่วงที่ดอกบัวกำลังบานสะพรั่งสวยงามหลังจากนั้นดอกบัวแดงก็จะเริ่มหุบ นอกจากที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมความงามของดอกบัวแดงแล้วที่นี่ยังมีนกเป็ดน้ำหลายพันตัวให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ชิดอีกด้วยเพราะภายในทุ่งบัวแดงได้มีนกเป็ดน้ำจำนวนมากพากันเข้าไปอาศัยและหากินอยู่ภายในทุ่งบัวแดงแห่งนี้เป็นประจำทุกวันทำให้สามารถสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่หาไม่ได้ง่ายๆอีกแล้ว จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบถ่ายรูปกับธรรมชาติท่ามกลางทุ่งดอกบัวแดงบานสะพรั่งเต็มพื้นน้ำในช่วงฤดูหนาวนี้

                                                         000000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี / รายงานจากยโสธร