ยะลา-เปิดแล้ว”กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้”

34

ข่าว-เปิดแล้ว”กลุ่มพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้” กระตุ้นภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62 ที่ อาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า​ กลุ่มพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้ เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลา
นายยู่สิน จินตภากร รอง นายกเทศมนตรีนครยะลา ได้ทำพิธีเปิดอาคารศูนย์ประชาสัมพันธ์ส่วนหน้า​ กลุ่มพัฒนา เศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้ อย่างเป็นทางการ โดยมี นายอนันต์ แจ่มจันทา ประธานชุมชนผังเมือง 4 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครยะลา นักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า สมาชิกชุมชน และพี่น้องประชาชน เข้าร่วมอย่างคึกคัก

นายยู่สิน จินตภากร รอง นายกเทศมนตรีนครยะลา เปิดเผยว่า สำหรับ กลุ่มพัฒนา เศรษฐฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้ ได้ก่อตั้งเมื่อปี​ พ.ศ.​2556​ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่​ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้​ โดยนำวัตถุดิบและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วมาออกแบบพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดผลในเชิงธุรกิจอย่างเป็นระบบ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ครัวเรือนและเป็นการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองอย่างสร้างสรรค์​ เพื่อได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์​ โดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน ให้สมาชิกเข้าใจการทำงานระบบกลุ่ม เกิดการเสียสละเพื่อสังคมและสร้างความเข้มแข็งในชุมชน เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนโรงเรียนในสังกัดชายแดนใต้

ทางด้านนายอนันต์ แจ่มจันทา ประธานชุมชนผังเมือง 4 กล่าวว่า กลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้​ มีสินค้าของสมาชิกชุมชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้​ เพื่อให้สมาชิกชุมชนได้มีรายได้ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำและกระทบต่อครอบครัวสมาชิกชุมชน ตนเองก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการกลุ่มพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดชายแดนใต้ ที่ร่วมมือกันจนเกิดขึ้นในครั้งนี้

///////////// อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา