สงขลา-ฝูงนกปากห่างนับร้อยตัวอพยพหนีหนาว

52

ฝูงนกปากห่างนับร้อยตัวอพยพหนีหนาวมาจากไซบีเรียมาหากินอยู่ตามท้องทุ่งนาในพื้นที่บ้านบางแฟบ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กินทุกอย่างที่ขวางหน้าทั้งกุ้งหอยปูปลาและสัตว์น้ำทุกชนิดไม่มีเหลือชาวบ้านกังวงโรคระบาดที่ติดมากับนกเหล่านี้

วันที่ 25 พ.ย.62 ในพื้นที่บ้านบางแฟบ หมู่ 2 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ขณะนี้ได้มีฝูงนกปากห่างนับร้อยตัวซึ่งอพยพหนีหนาวมาจากไซบีเรีย เข้ามาอาศัยอยู่ตามท้องทุ่งนา
และรวมฝูงกันออกหากินกุ้งหอยปูปลาตามหนองน้ำและตามบึง เสร็จแล้วก็จะมารวมกลุ่มกันตามทุ่งนาและบนต้นไม้ และพวกมันมักจะอาศัยรวมอยู่กับวัวควายและนกกระยางซึ่งเป็นนกในพื้นที่

ชาวบ้านในพื้นที่บ้านบางแฟบบอกว่าฝูงนกปากห่างเหล่านี้อพยพมาอาศัยอยู่ตามท้องทุกมาซักพัก และจะตระเวนออกหาอาหารตามท้องทุ่งนาไปเรื้อยและปีนี้ค่อนข้างมากและเริ่มคุ้นเคยกับคน แลเริ่มมารวมกลุ่มกันใกล้ๆกับชุมชนและตามต้นไม้ใกล้บ้านเรือนของชาวบ้าน

แต่ชาวบ้านบอกว่ากลุ่มนกปากห่างเหล่านี้เริ่มส่งผลกระทบกับระบบนิเวศน์เนื่องจากมันจะกินทุกสิ่งทุกอย่างตามท้องทุ่งนาทั้งกุ้งหอยปูปลาและสัตว์น้ำทุกชนิดแทบไม่มีเหลือ และนกเจ้าถิ่นหรือแม้กระทั่งสุนัขนกปากห่างเหล่านี้ก็ไม่กลัว และสิ่งที่ชาวบ้านกังวลคือโรคติดต่อที่มากับนกปากห่างเหล่านี้ซึ่งอาจจะมาแพร่ระบาดในพื้นที่ได้

/////////// นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา