เลย-ซีพีเอฟสร้างศูนย์รับน้ำนมดิบต้นแบบมาตรฐาน

48

อ.นาด้วง จ.เลย  ซีซีเอฟ สร้างศูนย์รับน้ำนมดิบต้นแบบมาตรฐาน ทันสมัยหวังเป็นแดรี่แลนด์ เมืองโคนมแห่งใหม่ของไทย  

 วันที่ 24 พ.ย.62 ณ  ศูนย์รับน้ำนมดิบ ต.นาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย  นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธียกเสาเอก ศูนย์รับน้ำนมดิบ อ.นาด้วง จ.เลย เพื่อสร้างต้นแบบของศูนย์รับน้ำยมดิบที่มีระบบการจัดการ และการบริการที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ มุ่งหวังฟื้นฟูอาชีพผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ อ.นาด้วง และ อ.เอราวัณ จ.เลย ให้เป็นแหล่งเลี้ยงโคนมที่หนาแน่นแห่งใหม่ของประเทศไทย เพราะมีความเหมาะสมทั้งด้านภูมิประเทศ ภูมิอากาศ รวมไปถึงเป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชอาหารหยาบคุณภาพดีได้ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างงาน สร้างอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาล

นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ซีพีเอฟ เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอาหารโคนมซึ่งเป็นต้นน้ำ มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการเลี้ยงโคนมมากกว่า 30 ปี มีพันธุ์สัตว์ หรือน้ำเชื้อโคนมที่เป็นอันดับหนึ่งของโลก และยังผนึกกำลังกับบริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับซื้อน้ำนมดิบ มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาด มีองค์ความรู้สำคัญในการพัฒนาศูนย์รับน้ำนม ให้ได้มาตรฐานที่ดีในกระบวนการจัดการทุกขั้นตอน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถสร้างศูนย์นมต้นแบบที่ครบวงจร ของการผลิตน้ำนมที่สด สะอาด มีคุณภาพ และปลอดภัย ต่อผู้บริโภค รวมทั้งยังจะได้สงเสริมเกษตรกรในพื้นที่เลี้ยงโคนมพันธุ์ดี ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ สามารถที่สร้างรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในอนาคตต่อไป

………..///……….