บุรีรัมย์-ตาวัย 80 ไถปรับพื้นที่เตรียมปลูกมันพบวัตถุโบราณ

42

บุรีรัมย์ตาวัย 80 ไถปรับพื้นที่เตรียมปลูกมันพบวัตถุโบราณมีบารายล้อมรอบคาดเป็นเมืองเก่าสมัยนครวัด

ตาวัย 80 ชาว อ.นางรอง  จ.บุรีรัมย์ ไถปรับพื้นที่เตรียมปลูกมันพบฐานเทวรูป  บัวยอดปราสาท  เสากรอบประตู  กรีบขนุนทำจากหินทราย  และมีบารายล้อมรอบ  หลายหน่วยงานรุดตรวจสอบคาดเป็นเมืองเก่าสมัยนครวัด อายุกว่า 1000 ปี  เตรียมขุดค้นเพิ่มเติมและนำไปเก็บรักษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

วันที่ 24 พ.ย.2562  น.ส.สุภาวดี   อินทรประเสริต  นักโบราณคดีปฎิบัติการ กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปกร ที่ 10 นครราชสีมา  พร้อมด้วยนายภาณุวัฒน์   เอื้อสามาลย์  หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง    นายชัยพร    เพียรธรรม   ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.นางรอง   ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีการขุดพบวัตถุโบราณจำนวนหลายชิ้น   บริเวณพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของบ้านจะบวก  ต.นางรอง  อ.นางรอง   ขณะที่นายฉลอง  อยู่จงดี อายุ 80 ปี  เจ้าของที่ดินได้ทำการไถปรับพื้นที่เพื่อเตรียมปลูกมันสำปะหลัง  เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่  ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าวัตถุโบราณที่ขุดพบ ประกอบด้วย บัวยอดปราสาท, เสากรอบประตู, ฐานเทวรูป , กรีบขนุน (ส่วนประดับกรอบประตู)  และเครื่องเคลือบโบราณ  ซึ่งทำจากหินทราย   ทั้งนี้ยังสำรวจพบว่ามีบาราย หรือ(คูน้ำ) ล้อมรอบพื้นที่บริเวณที่ขุดพบวัตถุโบราณดังกล่าวด้วย   จึงสันนิษฐานเบื้องต้นว่า   น่าจะเป็นเมืองโบราณสร้างขึ้นสมัยนครวัด  ราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 อายุกว่า 1,000 ปี  

น.ส.สุภาวดี อินทรประเสริต นักโบราณคดีปฏิบัติการ กลุ่มโบราณคดีสำนักศิลปกร ที่ 10 นครราชสีมา   กล่าวว่า   จากหลักฐานที่พบทั้งชิ้นส่วนวัตถุโบราณ  และคูน้ำที่ล้อมรอบ  จึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นศิลปะแบบบาปวน สมัยนครวัด เป็นสถาปัตยกรรมที่ทำจากหินทราย  คาดว่าน่าจะอยู่ในยุคศตวรรษที่ 16 – 17   ซึ่งก็ได้ขอความร่วมมือคุณตาฉลอง   เจ้าของที่ว่าอย่าเพิ่งขุดหรือทำอะไรกับที่ดินบริเวณดังกล่าว  รอให้เจ้าหน้าที่มาขุดค้นสำรวจเพิ่มเติมรอบๆพื้นที่อย่างละเอียดอีกครั้ง   ส่วนวัตถุโบราณของที่ขุดพบแล้วนั้น  เบื้องต้นก็ได้ทำทะเบียนประวัติไว้และนำไปเก็บรักษาไว้ที่วัดป่าทุ่งสามัคคีธรรมก่อน   หลังจากนั้นจะได้ทำเรื่องส่งมอบวัตถุโบราณดังกล่าว  ไปเก็บรักษาไว้ที่พิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิมายต่อไป  

/////////// สุรชัย พิรักษา  / บุรีรัมย์