นครราชสีมา-จัดระเบียบวินัยเด็กนักเรียนเลิกซิ่ง

15

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ที่โรงแรมโคราชโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นางปิยฉัตร อินสว่าง รอง ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลง เรื่องการจัดระบบการสร้างมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมี นางกาญจนา ยังขาว รอง ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา พร้อมผู้อำนวยการโรงเรียน 10 แห่ง ร่วมลงนามความร่วมมือมีเป้าหมายเพื่อให้แต่ละโรงเรียนประสานความร่วมมือในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน ให้รอดพ้นจากความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน โดยสร้างแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎระเบียบร่วมกัน เพื่อควบคุมพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร สร้างมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน

นางปิยฉัตร อินสว่าง เผยว่า ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ส่วนใหญ่เกิดจากรถจักรยานยนต์ กลุ่มที่เสียชีวิตมากที่สุด คือ อายุ 10-25 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนและเยาวชน เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ จึงต้องเล็งเป้าหมายไปที่โรงเรียน สร้างความร่วมมือสร้างมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน ลดข้อจำกัดการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง จึงต้องอาศัยกฎระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน สอดส่องดูแลพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่ของเด็กนักเรียน ไม่ให้คึกคะนอง เพื่อความปลอดภัยของการเดินทาง
ด้าน นายโกศล พงษ์พานิช ผอ.โรงเรียนสุรนารีวิทยา บอกว่า โรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธงแจ้งเตือนเด็กนักเรียนไม่ให้มีพฤติกรรมเสี่ยงในการขับขี่รถจักรยานยนต์ ให้สวมหมวกกันน็อค ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด พร้อมกับประสานผู้ปกครองให้ช่วยตักเตือนบุตรหลาน เพื่อความปลอดภัย ไม่เกิดอุบัติเหตุ เรื่องนี้จำเป็นต้องบอกเตือนเด็ก ๆ กันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา

…….,,,,,,,,,,,,,,,,, นันทวัฒน์. อุ่มพิมาย/นครราชสีมาฃ ภาพ/ข่าว