ศรีสะเกษ-หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติฯ

82

ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ในอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ที่ หอประชุมอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย เป็นประธานในการประกอบพิธีเปิดโครงการ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายปรีชา ปิยะพันธ์ สาธารณสุขอำเภออุทุมพรพิสัย ร่วมกับแพทย์ – พยาบาล จากโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย จากเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสนับสนุนกิจกรรม โครงการอันเนื่องมาจากรพะราช ปณิธาน พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ในโครงการฯ มีการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และเปิดรับบริจาคโลหิต ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเปิดให้บริการประชาชน ที่เปิดให้บริการ 4 ด้าน คือ ด้านการแพทย์ทั่วไป, ด้านบริการทันตกรรมเคลื่อนที่, ด้านการบริการตรวจตา และด้านบริการสุขภาพจิตเคลื่อนที่ ทั้งนี้ได้มีนักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน มาเข้าคิวรอใช้บริการกันเป็นจำนวนมาก

นายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า วันนี้นับเป็นโอกาสอันดีมาก ของพ่อค้า ประชาชน นักเรียน – นักศึกษา ในอำเภออุทุมพรพิสัย ที่ได้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มาเปิดให้บริการตรวจสุขภาพจิต ตรวจตา ตรวจทันตกรรม ตรวจสุขภาพฟัน โดยเฉพาะนักเรียน – นักศึกษา และยังเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมบริจาคโลหิต ที่กำลังมีคนรอความช่วยเหลือ มีความต้องการสูง ซึ่งกำลังขาดแคลนมากตามโรงพยาบาลในจังหวัดศรีสะเกษ ในทุกกรุ๊ปเลือด พร้อมร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในครั้งนี้ด้วย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสา ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมกิจกรรม จำนวน 650 คน ในการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน  59 ราย, ทันตกรรม จำนวน 320 ราย} บริการตรวจสายตา จำนวน 101 ราย}  รับบริจาคโลหิตจำนวน  109 ราย และรับบริการสุขภาพจิตจำนวน 108 คน

//////////////////////