มุกดาหาร-ผู้ว่าฯนำลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา

67

มุกดาหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อส. และจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา

วันที่ 19 พ.ย.62 นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครรักษาดินแดน เปิดกิจกรรมเกี่ยวข้าวช่วยชาวนา โดยลงพื้นที่แปลงนาข้าวของ นางอัมพร สุพร อายุ 62 ปี ซึ่งเป็นชาวบ้านแฝก หมู่ที่ 10 ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ขาดแคลนแรงงานภายในครัวเรือนและต้องการความช่วยเหลือด้านแรงงานเกี่ยวข้าว ทั้งนี้ นายพรชัย พุดซ้อน นายอำเภอคำชะอี นำมวลชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาครั้งนี้ รวมกว่า 100 คน ซึ่งทุกคนต่างร่วมแรงร่วมใจช่วยกัน ช่วยกันเกี่ยวข้าวหอมมะลิที่กำลังสุกสีเหลืองอร่ามเต็มที่นาพื้นที่ 8 ไร่ จนแล้วเสร็จ

สำหรับการจัด กิจกรรมเกี่ยวข้าวช่วยชาวนาครั้งนี้เนื่องจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ตระหนักให้ความสำคัญและมีความเป็นห่วงเป็นใยเกษตรกรและประชาชน จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรชาวนา ทั้งยังเป็นการสืบทอดวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งการเกี่ยวข้าวโดยใช้แรงงานคนนั้นนับวันจะสูญหายไป

/////////// อนุศักดิ์ เสาวภา แสนวิเศษ /มุกดาหาร