ลพบุรี-ท่องเที่ยวขบวนรถไฟลอยน้ำ ชมเขื่อนของพ่อ

66

ลพบุรี-เริ่มแล้วฤดูท่องเที่ยวขบวนรถไฟลอยน้ำ ชมเขื่อนของพ่อ รอบปฐมฤกษ์ ณ เขื่อนป่าสักฯ มีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก แต่ทริปแรก จากรถไฟลอยน้ำ มาเป็นรถไฟเกยตื่น เนื่องจากปีนี้น้ำน้อย บรรยากาศแตกต่างกว่าทุกปี นักท่องเที่ยวจะได้ชมทิวทัศน์ และธรรมชาติบนเขื่อนของพ่อที่สวยงามแปลกตาไปอีกแบบ

สำหรับ กิจกรรมนั่งรถไฟลอยน้ำบนเขื่อนของพ่อ รอบปฐมฤกษ์ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดลพบุรี ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยรอบแรกเมื่อวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก สำหรับเส้นทางกรุงเทพ-เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นขบวนรถพิเศษที่จะพานักท่องเที่ยวนั่งกินลมชมวิวตั้งแต่กรุงเทพฯ ผ่านอยุธยา สระบุรี ลพบุรี ไปจนถึงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ซึ่งเป็นทางรถไฟที่อยู่เหนืออ่างเก็บน้ำ รถไฟจะวิ่งมาจนถึงกลางเขื่อน และหยุดให้นักท่องเที่ยวได้ลงถ่ายรูปกับรถไฟกลางอ่างเก็บน้ำ ราวกับว่าเส้นทางรถไฟสายนี้ ลอยน้ำได้ เหมือนฉากในเทพนิยายเลยทีเดียว ความสวยงามไม่ได้มีเพียงเท่านั้น เพราะตลอดเส้นทางจะวิ่งผ่านภูเขา ทุ่งนา ทุ่งดอกทานตะวัน บรรยากาศงดงามเกินบรรยาย

โดยจะเปิดขบวนรถพิเศษรถไฟลอยน้ำให้เที่ยวชมได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 รวมระยะเวลาทั้งหมด 18 วัน ดังนี้ เดือนพฤศจิกายน 2562 เริ่มขบวนแรกวันที่ 16, 17, 23, 24 และ 30 เดือนธันวาคม 2562 : วันที่ 1, 7, 8, 14, 15, 21 และ 22 เดือนมกราคม 2563 วันที่ 11, 12, 18, 19, 25 และ 26 โดยมีนักท่องเที่ยวทั้ง ชาวไทย จากประเทศจีน ประเทศไต้หวัน และประเทศญี่ปุ่น จองจนเต็มทุกที่นั่ง จนถึงมกราคม 2563 แล้ว ซึ่งในขบวนแรกรอบปฐมฤกษ์ มีทั้งหมด 15 โบว์กี้ จำนวนผู้โดยสารประมาณ 1.100 คน นอกจากนี้ยังมีนั่งท่องเที่ยวที่มีความประสงค์ขับรถมาเองและมานั่งรถไฟลอยน้ำที่สถานีต้นทางจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ – ไปสถานีบ้านโคกสลุง และมาแวะพักค้างคืนเที่ยวชมเขื่อนของพ่ออีกด้วย

ทั้งนี้ การท่องเที่ยวขบวนรถไฟลอยน้ำเที่ยว ในเสาร์-อาทิตย์แรกรอบปฐมฤกษ์ ชมเขื่อนของพ่อ ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ซึ่งบรรยากาศในทุกปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวที่นั่งมากับขบวนรถไฟลอยน้ำก็จะพบเห็นว่ารถไฟวิ่งบนน้ำในทุกปีระดับน้ำจะสูงใกล้กับขอบรางรถไฟ แต่ในปีนี้ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีน้ำน้อย เนื่องมาจกได้รับผลกระทบจากฝนตำน้อยทำให้มีปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ปัจจุบันเพียงแค่ 300 กว่าล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้บรรยากาศ บริเวณจุดจอดรถกลางเขื่อน จึงมีสภาพน้ำแห้ง เป็นทุ่งหญ้ามองให้โครงสร้างของเขื่อน อีกทั้งยังเป็นทุ่งหญ้าและมีสัตว์เลี้ยงวัว และนกนานาชนิด ทำให้วิกฤติเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวจะได้ชมกับบรรยากาศใต้เขื่อนที่ถูกน้ำท่วมมา 20 ปี โดยเริ่มเก็บกักน้ำตั้งแต่ปี 2542 มาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งระดับและปริมาณน้ำที่แห้งจะเกิดขึ้นมาแล้ว 2 ครั้ง สำหรับขบวนรถไฟลอยน้ำที่น้ำแห้งก็เป็นครั้งแรกทำให้นักท่องเที่ยวที่นั่งมากับขบวนรถได้ชมบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติและเห็นโครงสร้างตลอดจนทุ่งหน้าวิถีชีวิตดั่งเดินของชาวบ้าน แต่อย่างไรก็ตามในการจัดขบวนรถไฟลอยน้ำถือว่าในแต่ละปีจะสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากและสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นอีกด้วย

/////////////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี/////////