มุกดาหาร-เดินวิ่งการกุศล เมืองหนองสูง มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

49

มุกดาหาร ชาวอำเภอหนองสูงจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล เมืองหนองสูง มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 เพื่อหาทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลอำเภอหนองสูง

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 62 ที่บริเวณโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร นายสมพงษ์ คุ้มสุวรรณ นายอำเภอหนองสูง เป็นประธานพิธีเปิด การเดิน-วิ่ง การกุศล เมืองหนองสูงมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยมีนายบัณฑิตย์ ไชยอุป พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครอง สถานีตำรวจภูธรหนองสูง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อพปร. และครู นักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอหนองสูง นักกีฬาในพื้นที่ และจากต่างจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันเดินวิ่งการกุศลในครั้งนี้จำนวนกว่า 500 คน

นายบัณฑิตย์ ไชยอุป ประธานกรรมการจัดงาน กล่าวว่า คณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ( พอช) หนองสูง ผู้จัดการกิจกรรม เดินวิ่ง การกุศลเมืองหนองสูง มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 เนื่องจาก โรงพยาบาลหนองสูง ได้รับงบประมาณจัดสร้างตึกผู้ป่วยพิเศษ ขนาด 2 ชั้น จำนวน16 ห้อง แต่ยังขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ เพื่อให้สามารถเปิดบริการแก่ผู้ป่วยได้ จึงได้ปรึกษา ที่ประชุมอำเภอ และที่ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อช่วยเหลือแก่ ทางโรงพยาบาล จึงได้มีการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล และนำไปจัดหาอุปกรณ์การแพทย์ ตลอดจนสร้างกระแสรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี วิถีชีวิตของชาวผู้ไทยหนองสูง

DCIM100MEDIADJI_0047.JPG

ภายในกิจกรรมการเดิน-วิ่ง การกุศล เมืองหนองสูง มินิมาราธอน มีรุ่น Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร ผู้ชนะอันดับที่ 1 – 5 รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล ส่วนรุ่นมินิมาราธอนระยะทาง 10.5 กิโลเมตร ผู้ชนะอันดับที่ 1 – 5 รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล..

//////////////อนุศักดิ์ – เสาวภา แสนวิเศษ / มุกดาหาร