ลพบุรี-ไอเดียเจ๋ง!นำใบไม้มาทำภาชนะใส่อาหารแจกโรงทาน

365

ลพบุรี-เจ้าของสวนไร่นาสวนผสม ร่วมกับชาวบ้านหนองคูใหญ่ พุดไอเดียเจ๋ง ร่วมกันนำเอาใบไม้ภายในสวนมาทำเป็นภาชนะใส่อาหารแจกในโรงทานเลี้ยงอาหารชาวบ้านที่มาร่วมงานบุญเพื่อช่วยกันลดขยะและลดโลกร้อน

ที่ วัดหนองคูใหญ่ ตำบลหนองกระเบียน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ได้จัดให้มีงานบุญผ้าป่าขึ้นภายในวัด ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนจากต่างจังหวัดและชาวบ้านหนองคูใหญ่เดินทางมาร่วมงานบุญกันจำนวนมาก โดยภายในงาน ทางวัดได้มีการจัดตั้งโรงทานเพื่อนำอาหารคาวหวานมาเลี้ยงประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้ คุณกนกวรรณ สิงห์อยู่ อายุ41ปี เจ้าของสวนไร่นาสวนผสม “สกุลรักษ์” ได้ร่วมกับชาวบ้านหนองคูใหญ่ ร่วมกันนำภาชนะที่ทำด้วยใบไม้ คือใบทองกวาวและใบตอง มาแจกให้ร้านอาหารในโรงทานของวัด เพื่อใส่อาหารแทนการใช้ภาชนะโฟม สำหรับแจกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานบุญภายในวัด

คุณกนกวรรณ สิงห์อยู่ กล่าวว่า การแจกภาชนะที่ทำจากใบไม้ ครั้งนี้ เป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นในการลดขยะและการลดภาวะโลกร้อน เป็นการส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือทิ้งมาทำให้เกิดประโยชน์ และต้องการให้ชาวบ้านในพื้นที่มีรายได้จากการทำภาชนะ ซึ่งจะมีการส่งเสริมตามขั้นตอนต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการลดขยะและลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

////////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี/////////