ลพบุรี-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรศึกษา หลักสูตรต่างๆ ทางด้านการทหาร

115

ลพบุรี-ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นำคณาจารย์ และนักศึกษา หลักสูตรต่างๆ ทางด้านการทหาร กว่า 1,300 คน ศึกษาดูงานด้านการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติ ของกองทัพบก

เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2562พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 62 และ หลักสูตรต่างๆ ของกองทัพบก และกองทัพอากาศ อีก 6 สถาบัน ประกอบด้วย หลักสูตรเสนาธิการทหารบก รุ่นที่ 65 หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 64 หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ 65 หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุ่นที่ 120 ตลอดจน คณะพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 11 รวมถึงคณะนายทหารจากมิตรประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศปากีสถาน เวียดนาม ลาว กัมพูชา มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมกว่า 1,300 คน เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการทหารของกองทัพบก ณ สนามกองพลรบพิเศษที่ 1 หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี

โดยมี พลโท ภูมิพัฒน์ (อ่าน พู-มิ-พัด) จันทร์สว่าง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ พร้อมด้วย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวให้การต้อนรับ และร่วมบรรยายสรุปเกี่ยวกับจังหวัดลพบุรี และภารกิจของหน่วยทหารในพื้นที่ให้คณะได้รับฟัง
โอกาสเดียวกันยังได้นำคณะเข้ารับชมการสาธิต การปฏิบัติการทางทหารของหน่วยรบพิเศษ อาทิ การกระโดดร่มรูปแบบต่างๆ ทั้งทางยุทธวิธี และทางการกีฬา , การใช้สื่อการแสดงเพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี และเทิดทูนสถาบัน ของวงดนตรีกองทัพบก โดยกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา , การดำรงชีพในป่า รวมถึง การปฏิบัติการรบพิเศษ ทั้งทางอากาศ ภาคพื้นดิน และการปฏิบัติการทางน้ำ ซึ่งถือว่าเป็นเขี้ยวเล็บ ที่สำคัญยิ่งของหน่วยรบพิเศษแห่งกองทัพไทย ซึ่งได้รับความสนใจและเป็นที่ชื่นชอบของคณะเป็นอย่างมาก
หลังจากนั้นในช่วงบ่ายยังได้นำคณะเดินทางไป ชมการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ และการสาธิตการยิงปืนใหญ่ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายพหลโยธิน โดยมี พลตรี วิสันติ สระศรีดา ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ พร้อมคณะกล่าวให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำคณะชมการสาธิต การปฏิบัติการของเหล่าทหารปืนใหญ่ และปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ของหน่วยทหารปืนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ในการปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยานที่ใช้ในกองทัพบก ของศูนย์การบินทหารบก ทั้งด้านการป้องกันแนวชายแดน และงานด้านการบรรเทาสาธารณะภัย ในการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุภัยพิบัติต่างๆ อีกด้วย

////////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี////////