ศรีสะเกษ-จิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน

31

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดศาสนสถาน
วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พี่น้องประชาชน บ้านหว้าน กรรมการวัด เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณภายในวัดอย่างพร้อมเพรียง