ศรีสะเกษ-สวดมนต์คืนวันที่ 11 เดือน 11 บูชาพญานาคาธิปดี

186

ญาติโยม ผู้ที่ถือศีลธรรม ได้ถือโอกาสเอาฤกษ์ดีดีเข้าสู่ชีวิต ด้วยการมาสวดมนต์ ถือศีล ภาวนา บูชาพญานาคาธิบดี ในคืนวันเพ็ญ วันที่ 11 เดือน 11 ยังถ้ำนาคาธิบดี วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม จังหวัดศรีสะเกษ

คืนของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ที่ วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม บ้านสิม ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีญาติโยมจากทั่วประเทศ มีที่ความศรัทธาในองค์พญานาคาธิบดี ได้ถือเอาฤกษ์งาม ในคืนของวันเพ็ญ วันที่ 11 เดือน 11 นำบุญกุศลเข้าสู่ตนเอง และครอบครัว ด้วยการมากราบไหว้ขอพรต่อองค์พญานาคาธิบดี มาถือศีล สวดมนต์ ขอพร ลอยประทีป เพื่อขออมาต่อองค์พญานาคาธิบดี ต่อแม่น้ำคงคา ของดซึ่งโทษล่วงเกินต่างๆ ขอพรความสุขสวัสดี มีโชคมีลาภ ร่างกายแข็งแรง ประกอบกิจการงานใดก็จงสำเร็จโดยพลัน เดินทางไปไหมาไหนก็ขอให้ปลอดภัย ไร้ผู้ปองร้าย ไร้ผู้คิดร้าย โดยมี พระครูวิจิตรวินัยคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีมงคลรัตนาราม นำประกอบพิธี

ในคืนวันเพ็ญ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 11 เดือน 11 ทางสากล และเป็นวันพระใหญ่ ที่วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม ได้กำหนดโดยนิมิตรของพระครูวิจิตรวินัยคุณ ที่จะประกอบพิธีสวดมนต์ เพื่อขอพรจากองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า จากองค์พญานาคาธิบดีทั้ง 4 ตระกูล 9 พระองค์ ที่มีการก่อสร้างไว้ในถ้ำพญานาคาธิบดีในวัดแห่งนี้ ที่กำลังมีการก่อสร้างเป็นมหาเจดีย์ศรีมงคล จำนวน 5 ชั้น พร้อมจัดให้มีทางเดินเป็นแบบสกายวอร์ค เพื่อไว้รองรับการเดินจงกรมเหนือพื้นดินรอบสวนป่าไม้นานาพันธ์ที่หายาก แม้จะยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ วันนี้ก็สามารถเปิดให้ญาติโยมได้มาปฎิบัติธรรม มาสวดมนต์ มากราบไหว้ขอพรได้ในชั้นแรก ที่เปิดเป็นถ้ำวังบาดาล ที่เป็นที่อยู่จำศีลขององค์พญานาคาธิบดี ทั้ง 4 ตระกูล 9 พระองค์ สร้างประดิษฐานไว้อย่างสวยงามอลังการหาที่ใดเทียบได้ ซึ่งในวันปกติ ก็จะมีญาติโยมเดินทางมาแสวงบุญมิขาดสาย โดยเฉพาะในวันหยุดต่างๆ จะมีมากเป็นพิเศษ ด้วยความศรัทธา นำพานผลไม้ ดอกไม้ธูปเทียบ ขันห้าขันแปด บูชาองค์พญานาค ด้วย

///////////////////