ลพบุรี-ลอยกระทงชมจันทร์ วันเพ็ญเดือนสิบสอง

42

ลพบุรี-เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับ กรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ ใช้สระน้ำภายในหน่วยจัดงาน ลอยกระทง ชมจันทร์ วันเพ็ญเดือนสิบสอง เพื่อให้ง่ายต่อการบริหารจัดการขยะ ในวันลอยกระทง

วันที่11พฤศจิกายน 2562พันเอกอิสรา ดำรงค์ศักดิ์ รองผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ จังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด ได้ร่วมกันเป็นประธาน เปิดงานย้อนวันวาน งานลอยกระทง วันเพ็ญเดือนสิบสอง ประจำปี 2562 ซึ่งเทศบาลเมืองเขาสามยอด ร่วมกับ กองพลรบพิเศษที่ 1 และสภาวัฒนธรรมตำบลเขาสามยอด ได้ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณสระน้ำค่ายเอราวัณ หน้ากองบัญชาการกรมรบพิเศษที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ให้คงอยู่สืบไป ตลอดจนเพื่อเป็นการให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้ประชาชน เห็นความสำคัญ ของประเพณีลอยกระทง และรักษาไว้ซึ่งศิลปะ ประเพณีและวัฒนธรรม ที่ดีงามของไทย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างรายได้เสริม ภายในท้องถิ่น ให้แก่ประชาชนภายในตำบล

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมาย โดยไฮไลท์ของงาน คือ กระทงทุกใบ ที่นำมาลอยภายในงาน จะต้องเป็นกระทงที่ประดิษฐ์จากวัสดุจากธรรมชาติ และลอยแบบ 1 ครอบครัว 1 กระทง เพื่อให้ง่ายต่อการบิหารจัดการขยะหลังเสร็จสิ้นเทศกาลลอยกระทง อีกทั้งสถานที่จัดงานเป็นสระน้ำในหน่วยทหาร ซึ่งพื้นที่ปิดไม่เป็นมลพิษต่อแม่น้ำลำคลองด้วย

ทั้งนี้ ภายในงาน การแสดงแสง สี เสียง ชุดตำนานประเพณีลอยกระทง การแสดงระบำสุโขทัย และการแสดงดนตรีไทยลูกทุ่งไทย พร้อมกับร่วมกันรำวงย้อนยุค ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวมั่นใจด้านความปลอดภัย เพราะพื้นที่จัดงานอยู่ภายในหน่วยทหาร ของกองทัพบก

//////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี////