ยโสธร-เปิดสะพานไม้ขัวเพอเลอเป็นแหล่งท่องเที่ยว

78

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ได้ทำพิธีเปิดสะพานไม้เก่าแก่ หรือ ขัวเพอเลอ ซึ่งมีอายุกว่า 70 ปี ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน หลังจากสะพานแห่งนี้ได้รับความเสียหายจากพายุโพดุลที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่จึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญ และอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ได้ร่วมกันซ่อมแซมปรับปรุงจนสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

DCIM100MEDIADJI_0243.JPG

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายบุญธรรม  เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดสะพานไม้ หรือ ขัวเพอเลอ และเปิดตลาดขัวเพอเลอ ห้วยสะแบกถนนคนเดินสร้างสุข ที่บริเวณสะพานไม้เก่าแก่ อายุกว่า 70 ปี ซึ่งข้ามลำห้วยสะแบก บ้านห้วยสะแบก ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนต่อไปและให้สถานที่แห่งนี้เป็นจุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าไปเที่ยวชมถ่ายรูปและศึกษาประวัตความเป็นมาของสะพานไม้แห่งนี้ หลังจากที่สะพานไม้แห่งนี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาตั้งแต่ปี 2561 แต่ต่อมาเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2562 ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุลพัดผ่านในพื้นที่จนทำให้เกิดมีฝนตกหนักและมีน้ำท่วมจนส่งผลให้สะพานไม้แห่งนี้ถูกกระแสน้ำพัดจนพังเสียหายทั้งหมด และภายหลังน้ำลดจึงได้รับงบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยเข้าไปดำเนินการบูรณะฟื้นฟู สิ่งสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร่งด่วน ทางผู้นำชุมชนร่วมกับชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำราญและอำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร จึงได้ช่วยกันซ่อมแซมสะพานไม้แห่งนี้ให้กลับมาใช้งานและเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเที่ยวชมได้ตามเคย โดยมี นายประเสริฐ  ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นางสาวสิริมา  วัฒนโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์  เข็มเพ็ชร ปลัดจังหวัดยโสธร นายสุพิศ  สามารถ นายอำเภอเลิงนกทา และนายธนกร  ไชยกุล สส.ยโสธร เขต 3 พรรค เพื่อไทย ให้การต้อนรับ

สะพานไม้ ขัวเพอเลอ เป็นสะพานไม้เก่าแก่อายุกว่า 70 ปี เดิมสภาพโครงสร้างเป็นไม้เนื้อแข็งทั้งหมด มีความกว้างประมาณ 2.50 เมตร ยาว 62 เมตร ใช้เป็นสะพานข้ามลำห้วยสะแบก คำว่า เพอเลอ เป็นภาษาผู้ไท แปลว่า เผลอเลอ สะพานไม้แห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนหมายเลข 212 ถนนชยางกูร สายเดิม เชื่อมต่อจากจังหวัดอำนาจเจริญ ไปต่อจังหวัดอุบลราชธานี และเชื่อต่อไปจังหวัดมุกดาหาร ในอดีตสะพานไม้แห่งนี้เคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง เจ็ดสิงห์ตะวันเพลิง จึงเป็นสะพานไม้เก่าแก่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมาะที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนต่อไป

                                                          0000000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี / รายงานจากยโสธร