แพร่-ประเพณีลอยกระทง จุดผางประตี้ปตีนก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก

181
แพร่-จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง จุดผางประตี้ปตีนก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก ประจำปี 2562   
     เทศบาลเมืองแพร่ จัดงานประเพณี ลอยกระทง จุดผางปะตี้ปตีนก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก ประจำปี  2562  ในระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย. 2562  ณ บริเวณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) และบริเวณท่าน้ำเชตะวัน เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของท้องถิ่น โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562  เมื่อเวลา 09.00 น. ที่บริเวณท่าน้ำเชตวัน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่ นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีฯ ได้นำพนักงาน ข้าราชการ ในสังกัด พร้อมผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ประชาชน และผู้มีเกียรติ ร่วมสืบสานสืบชะตาแม่น้ำยม พร้อมทั้งทำบุญตักบาตร จากนั้นมีการประกวดกระทงเล็ก
     จากนั้น ช่วงเย็น เวลา 19.00 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนม ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานประเพณียี่เป็ง จุดผางปะตี้ปตีนก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก ประจำปี  2562   โดยงาน มีการจัดเตรียมขันโตกให้ประชาชนในจังหวัดแพร่ หิ้วปิ่นโต หรือ หาอาหารมานั่งทานกัน บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ นอกจากนั้น การแสดงศิลปวัฒนธรรมของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ การประกวดหนูน้อยนพมาศ มีหนูน้อยเข้าประกวด  12 คน นอกจากนั้นบริเวณ ด้านล่างมีหนูน้อยวัย 3 ขวบ ที่อายุไม่ถึงเกรณ์ในการขึ้นประกวด หนูน้อยนพมาศ ซึ่งต้องมีอายุตั้งแต่ 6-8 ขวบเท่านั้น แต่หนูน้อยวัย 3 ขวบ อยากแต่ง อยากขึ้นเวที จึงบอกผู้ปกครองว่าอยากแต่ง จึงต้องไปหาเช่าชุดให้หนูน้อยได้ทดสอบสนามก่อนถึงเวลาจึง ทำให้ผู้คนที่พบเห็นต่างเอ็นดูในความไร้เดียงสาของเด็กน้อย  
  นอกจากนั้น  ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  ชมขบวนแห่ที่มีความสวยงามแสดงถึงเอกลักษณ์อันโดดเด่น และมีการประกวดนางนพมาศ และมีกิจกรรมอื่น ๆ อื่นมากมาย  รวมไปถึงศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามของจังหวัดแพร่ “โดยเทศบาลเมืองแพร่ ได้จัดสถานที่ลอยกระทงไว้ 3 แห่ง ได้แก่ ท่าน้ำเชตวัน ท่าน้ำศรีชุม และบริเวณคูเมือง (น้ำคือ) เชิญชวนชาวแพร่และนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย