หนองคาย-บรรยากาศงานลอยกระทงวันแรก

181

บรรยากาศงานลอยกระทง ประจำปี 2562 วันแรกมีนักท่องเที่ยวมาลอยกระทง และมาชมการประกวดหนูน้อยนพมาศกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในวันพรุ่งนี้จะจัดให้มีพิธีเปิดงานและการจัดประกวดนางนพมาศ โดยมีจุดใหญ่ ๆ ที่จัดงาน 2 จุดคือที่วัดมีชัยท่า และที่บึงหนองคาย

บรรยากาศการจัดงานประเพณีลอยกระทงที่จังหวัดหนองคาย ในช่วงค่ำของวันนี้ (10 พ.ย. 62) เริ่มคึกคัก โดยเฉพาะที่วัดมีชัยท่า ซึ่งเป็นวัดที่ติดกับริมแม่น้ำโขง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย เทศบาลเมืองหนองคายได้ร่วมกับชุมชนมีชัย และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 เป็นวันแรก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาเที่ยวงานเป็นจำนวนมาก กิจกรรมที่จัดในวันนี้ประกอบด้วยการประดับไฟตามริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง การประดับไฟกระทงยักษ์ให้นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูป และยังจัดโป๊ะแพในนักท่องเที่ยวได้ลอยกระทงในแม่น้ำโขง นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ ที่มีเด็ก ๆ เข้าร่วมประกวดถึง 40 คน

งานประเพณีลอยกระทงที่จัดขึ้นที่วัดมีชัยท่าครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสร้างความสามัคคีของประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562) จะมีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ กิจกรรมภายในงานจะมีการลอยกระทง การประกวดกระทงจากวัสดุธรรมชาติ และการประกวดนางนพมาศ ในทุกปีที่ผ่านมาจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาเที่ยวงานและร่วมกันลอยกระทงในแม่น้ำโขงเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ที่บึงหนองคาย เทศบาลตำบลวัดธาตุ ก็จะมีการจัดงานประเพณีลอยกระทงบึงหนองคาย ซึ่งในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมงานและร่วมลอยกระทงเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน.

///////////// กำธร กองสมบัติ / หนองคาย