บุรีรัมย์-ขอขมาศาลเจ้าแม่บัวลอย เทศบาลเปิดคลองละลมโบราณให้ นทท.ลอยกระทง

88

เทศบาล ร่วมกับชาวชุมชนหลักเมืองบุรีรัมย์ ทำพิธีเซ่นไหว้บงสรวงขอขมาศาลเจ้าแม่บัวลอย ขอขมาตามประเพณีความเชื่อ ก่อนจะมีการจัดงานลอยกระทง ขณะเทศบาลเมืองบุรีรัมย์เปิดคลองละลมโบราณทั้ง 6 ลูก ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวลอยกระทง พร้อมขอความร่วมมือให้นำวัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายง่ายมาประดิษฐ์กระทง เพื่อร่วมกันรักษาระบบนิเวศในคลองละลมโบราณ

วันที่ 10 พ.ย.2562 นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาล ชาวบ้านและผู้สูงอายุสองฝั่งคลองละลม ชุมชนหลักเมือง ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันนำอาหารคาวหวาน ทั้งหัวหมู ไก่ต้ม ปลานึ่ง ผลไม้ น้ำหวาน ทำพิธีเซ่นไหว้บวงสรวงศาลเจ้าแม่บัวลอย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชนที่เคารพนับถือ เพื่อเป็นการบอกกล่าวขอขมาตามประเพณีความเชื่อ ก่อนจะมีการจัดงานลอยกระทง ซึ่งเป็นการล่วงเกินแม่พระคงคา เพราะอาจมีเศษขยะหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่ทำให้แม่น้ำสกปรก จึงต้องมีการขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ปกปักรักษาคลองละลมโบราณดังกล่าว

ขณะที่ทางเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้เปิดคลองละลมโบราณทั้ง 6 ลูก รอบเขตเทศบาล ให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงาม รวมทั้งเป็นการขอขมาแม่พระคงคาที่เคยทำสืบทอดต่อกันมาแต่บรรพบุรุษอีกด้วย โดยขณะนี้ก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ ทำความสะอาดประดับดวงไฟรอบคลองละลมให้สวยงาม

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ประชาชน และนักท่องเที่ยว นำวัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นและย่อยสลายง่ายมาประดิษฐ์กระทง เพื่อร่วมกันรักษาระบบนิเวศในคลองละลมโบราณดังกล่าวด้วย

นางทัศพร สินธุรัตน์ ชาวบ้านชุมชนหลักเมือง กล่าวว่า ช่วงเทศกาลงานลอยกระทงของทุกปี ชาวชุมชนหลักเมือง และชาวบ้านที่อาศัยอยู่สองฟากฝั่งละลมจะร่วมกันทำพิธีเซ่นไหว้ศาลเจ้าแม่บัวลอย ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่เคารพนับถือ และปกปักรักษาคลองละลมโบราณ จึงได้ร่วมกันมาเซ่นไหว้เพื่อเป็นการบอกกล่าวขอขมาตามประเพณีความเชื่อที่จะมีการล่วงเกินโดยการนำกระทงลงไปลอยในน้ำอาจทำให้น้ำสกปรก อีกทั้งยังได้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย