แม่ฮ่องสอน-แหล่งท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนห้องพักถูกจองเต็ม

132

เข้าสู่หน้าหนาว แหล่งท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอนเริ่มมีนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาเที่ยว โดยเฉพาะบ้านรักไทย ห้องพักช่วงเดือน พ.ย.-ธ.ค.ถูกจองเต็มแล้ว

วันที่ 5 พ.ย.62 ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน สภาพอากาศที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเริ่มเย็นลง โดยเฉพาะบนยอดดอยสูงจึงทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศหนาวเย็น ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เช่นที่บ้านรักไทย ตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ก็เริ่มคึกคักมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเที่ยวพักผ่อน จากการสอบถามผู้ประกอบการที่พักที่บ้านรักไทย ทำให้ได้ทราบว่าในขณะนี้ ที่พักได้มีนักท่องเที่ยวจองเต็มไปจนถึงต้นปีหน้าเลยทีเดียว จึงคาดว่าในช่วงเดือนธันวาคม จะเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากที่สุด

ด้านนายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน บอกว่า ปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวเริ่มคึกคักตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาล ชิม ช๊อบ ใช้ ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในไตรมาสสุดท้ายและสภาพอากาศที่เริ่มเย็นลง ทำให้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นหุบเขา เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยว เช่น บ้านรักไทย ปางอุ๋ง ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง , บ้านจ่าโบ่ ปางมะผ้า อำเภอปาย ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องเพื่อรับลมหนาว ประกอบกับช่วงนี้ตลอดเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นช่วงเทศกาลดอกบัวตองบาน ที่ดอยแม่อูคอ อำเภอขุนยวม ก็จะทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอนคึกคักเป็นพิเศษ นอกจากนี้ในช่วงพฤศจิกายน – มกราคม 2562 ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น กิจกรรมเปิดเมืองไต ชิมอาหารไตและยังมีกิจกรรมอื่นๆ ได้แก่งานนมัสการวัดพระธาตุดอยกองมู 8 – 12 พฤศจิกายน 2562 , งานประเพณีสิบสองมนล่องผ่องไต 9 – 11 พฤศจิกายน 2562 และงานเปิดเมิงไต 6 – 10 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ไฮไลน์ของงาน จะได้สัมผัสความหลากหลายทางชาติพันธ์ 9 ชาติพันธุ์ ชิมอาหารไทใหญ่หลากหลายเมนู นอกจากนี้ยังมีถนนคนเดินเมืองแม่ฮ่องสอน และถนนคนเดินปาย ที่สามารถสร้างสีสันในการท่องเที่ยวช่วงหนาวได้เป็นอย่างดี

……………………………………………………………….
ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอ