บึงกาฬ-นำกฐินทอดถวายทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

66

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2562 นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  พ่อค้าและประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าแฝก ร่วมกันทอดถวายกฐินสามัคคีจังหวัดบึงกาฬ ณ วัดป่าสุเมฆนันทาราม(ธรรมยุต) บ.ศรีมงคล ม.5 ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ โดยมีพระวิบูลธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดป่าสุเมฆนันทาราม(ธรรมยุต) และเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ(ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ทั้งนี้เพื่อร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณี และวัฒนธรรมทอดกฐินของท้องถิ่นที่ดีงามให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยสืบไป การจัดทอดผ้าพระกฐินในครั้งนี้ได้มีประชาชน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคยอดเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 580,789 บาท เพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนสถานอื่นๆ ภายในวัดวัดป่าสุเมฆนันทาราม(ธรรมยุต)แห่งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ..

มงคล//บึงกาฬ