ศรีสะเกษ-สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวไทย นัดประชุมใหญ่

158

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยงแห่งประเทศไทย นัดประชุมสมาคม – สมาพันธ์ ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย เชื่อมโลก เชื่อมวัฒนธรรม ประเพณีพื้นถิ่น ที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ที่ วัดพระธาตุสุพรรณหงส์ บ้านหว้าน ตำบลน้ำคำ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นางวาสิตา น้อยพรม นายกสมคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ, นายสุรพล ตั้งคณสกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมประเพณีวัฒนธรรม หิ้วตะกร้าไม้ไผ่ สวมใส่โสร่ง นุ่งซิ่นผ้าไทยมานั่งใส่บาตร ไหว้พระธาตุสุพรรณหงส์ ซึ่งเป็นประเพณีของชนเผ่าลาว ของหมู่บ้านหว้าน ที่ได้กระทำเป็นประจำในช่วงเช้าของทุกวันอาทิตย์ ที่จะเข้าวัดทำบุญ สวมมนต์ ใส่บาตร 1 ใน อีกหลายๆ กิจกรรมที่เตรียมไว้ต้อนรับ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว สมาชิกธุรกิจการท่องเที่ยว เจ้าของกิจการทัวร์ทั่วโลก ทั่วประเทศไทย ทั่วภาคอีสาน ที่จะเดินทางมาร่วมประชุม สัมมนา วางแผนเชื่อมโยงการท่องเที่ยงจากทั่วโลก สู่ภาคอีสาน 20 จังหวัด ในระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2562 ที่จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมกับการลงพื้นที่ ท่องเที่ยวดูของจริง กับคำขวัญของจังหวัดศรีสะเกษ ที่เล่าขานว่า “ ศรีสะเกษ เมืองปราสาทขอม หอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี ” มีปราสาทหินวัดสระกำแพงใหญ่ วัดปราสาทเยอ ผามออีแดง วัฒนธรรมชน 4 เผ่า ส่วย เขมร ลาว เยอ อาหารรสแซบ เป็นต้น  

นางวาสิตา น้อยพรม นายกสมคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2562 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพการจัดประชุม สมาคม – สมาพันธ์ ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย โดยจะมีมาจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย พร้อมกับการประชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส่วนภูมิภาค ในภาคอีสาน 20 จังหวัด โดยประเด็นที่จะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดกันในเวทีครั้งนี้ จะเน้นไปที่กระวางรากฐานการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากทั่วโลก สู่ประเทสไทย สู่ภาคอีสาน 20 จังหวัดกันอย่างไร และมีประเด็นปัญหาติดขัดตรงไหน ต้องการแรงขับเคลื่อนเช่นไร โดยเฉพาะภาคอีสาน ที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย หลากหลายวัฒนธรรม ประเพณี อาหารที่รสแซบ สะอาด ปลอดภัย ซึ่งในการเดินทางมาของธุรกิจการท่องเที่ยวในครั้งนี้ ก็จะมีบริษัททัวร์ ทั่วประเทศไทย ที่จะมาร่วมศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ แหล่งอายรธรรมโบราณ สมัยขอมเรืองอำนาจ อื่นๆ ที่จะได้นำไปนำเสนอต่อนักท่องเที่ยว เชิญชวนให้มาเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ ในโอกาสต่อไปด้วย

/////////////////