ยะลา-ผบ.ฉก.ยะลาเยื่ยมครู นักเรียน วันเปิดภาคเรียน

51

ข่าว-ผบ.ฉก.ยะลา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ จนท.ฝ่ายความมั่นคง ครู ชรบ. ในวันเปิดภาคเรียนวันแรกที่ยะลา

วันที่ 1 พ.ย.62 ที่โรงเรียนบ้านเบอเส้ง หมู่ที่ 1 ต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา จ.ยะลา พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ตรวจความพร้อมการรักษาความปลอดภัย และพบปะให้กำลังใจ ครู นักเรียน เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นวันแรกในวันนี้  โดยได้เน้นย้ำ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ที่รับผิดชอบ ในการดูแลความปลอดภัย ว่า ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่เอง ต้องได้รับความปลอดภัย ซึ่งบรรยากาศในวันนี้ ตั้งแต่เช้า จะมีหน่วยกำลัง อส.อ.เมืองยะลา และ เจ้าหน้าที่ทหาร หน่วยเฉพาะกิจยะลาที่ 12 เดินทางมาตรวจสอบความเรียบร้อย ก่อนที่ ครู และนักเรียน เดินทางมาโรงเรียน โดยมีผู้ปกครอง ได้นำบุตรหลาน มาส่งถึงหน้าโรงเรียน โดย  นายหามิ เจ๊ะเต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน กำนัน ชุด รักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน(ชรบ.)และครูเวรประจำวัน มารอรับนักเรียนจากมือผู้ปกครองด้วยตนเอง เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัย

  ในโอกาสเดียวกันนี้ พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้พูดคุยกับบรรดา ครู เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ พร้อมกับมอบปัจจัยอาหารแห้ง ให้กับ เจ้าหน้าที่ อส.ทหาร เพื่อใช้ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย

             พล.ต.อาคม พงศ์พรหม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา ได้เปิดเผยก่อนที่จะเดินทางไปตรวจเยี่ยม ยังโรงเรียนอื่นๆ ว่า ทาง หน่วยเฉพาะกิจยะลา มีความห่วงใยสถานศึกษา ครู โรงเรียน นักเรียนในพื้นที่จังหวัดยะลาทั้งหมด ตนเองมีการเพิ่มเติมหน่วยกำลัง 3 ฝ่าย ในการช่วยดูแลรักษาความปลอดภัย มีการเข้าพบปะกับผู้อำนวยการโรงเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อสอบถามปัญหาอะไรบ้าง มีอะไรที่ขาดตกบกพร่อง พร้อมทั้ง เข้าไปให้กำลังใจหน่วยกำลัง อส.ในพื้นที่บ้านเบอเส้ง และใกล้เคียง ทางเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมที่จะช่วยซึ่งกันและกัน ไม่ทอดทิ้งกัน เพื่อความสงบสุขในพื้นที่

    สำหรับโรงเรียนบ้านเบอเส้ง มีนักเรียน ทั้งหมด จำนวน 150 คน มีบุคลากรทางการศึกษา ครู นักการ รวมทั้งสิ้น 15 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมปีที่ 6 มีนายหามิ เจ๊ะเต๊ะ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

    สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษายะลา  เขต 1 มีโรงเรียน ในสังกัด จำนวน 111 โรง มีบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 2,142 คน มีนักเรียน จำนวน 23,094 คน

    สำนักงาเขตพื้นที่การประถมศึกษายะลา  เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 68 โรง มีบุคลากร จำนวน 1,499 คน  นักเรียน จำนวน 15,571 คน 

   สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษายะลาเขต 3 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน  32  โรง มีบุคลากร จำนวน 732 คน  นักเรียน จำนวน 7,972 คน

///////////// อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา