ลพบุรี-ร้องขอความเป็นธรรมเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูออกล่าช้า

50

ลพบุรี-ข้าราชการครูบำนาญกว่า 300 คนเข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กรณีเงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรีกว่า 300 ล้านบาทออกล่าช้าทำให้สมาชิกได้รับผลกระทบแผนการใช้เงิน

นายสุชาติ ชนะวงศ์ อายุ 66 ปี สมาชิกบำนาญอำเภอบ้านหมี่ หน่วยที่ 8 ได้นำตัวแทนกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ครูลพบุรีกว่า 300 คน รวมตัวที่ศาลากลางลพบุรี เพื่อขอยืนหนังสื่อถึงผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และสหกรณ์จังหวัดลพบุรี กรณีไม่ได้รับเงินปันผลตามวันเวลาทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้ใช้เงินหลังจากนั้นได้มีการประชุม ที่ห้องทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

โดยมี นายทศพร ผลบุตร สหกรณ์จังหวัดลพบุรี และผศ.พิพัฒน์ วงศ์เกษม ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ร่วมประชุมเจรจา สืบเนื่องด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ ที่ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2561 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เพื่ออนุมัติแผนงานและอนุมัติเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกเป็นประจำเหมือนทุกปีแต่ปรากฏว่าปีนี้มีสมาชิกร้องเรียน การได้ผู้แทนสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี ซึ่งแต่ละหน่วยได้ดำเนินการเหมือนกันแต่หน่วยที่ 8 มีสมาชิกบางรายร้องเรียนไปที่สหกรณ์จังหวัดลพบุรี และส่งเรื่องไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรีโดยมีสหกรณ์จังหวัดลพบุรีมาสืบสวนเฉพาะผู้ร้องเรียนโดยไม่ได้หาข้อมูลรอบด้าน ซึ่งไม่ได้ข้อมูลที่แท้จริง ซึ่งเป็นผลให้คณะกรรมการสหกรณ์ครูมีมติประกาศเลื่อนการประชุมจากวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ไปเป็นวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ทำให้สมาชิกทั้งจังหวัดเดือดร้อนไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนจำนวน 10,327 คน เป็นเงินปันผลและเฉลี่ยคืน จำนวน 347 ล้านบาทเศษทั้ง ที่จำนวนเงินมีอยู่แล้วแต่ไม่สามารถจ่ายได้เพราะยังไม่มีการประชุมใหญ่สามัญประจำเดือนเพื่ออนุมัติดังนั้นจึงขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พิจารณาสั่งการให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรีจำกัด พิจารณาจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 ตามกำหนดเดินเพราะมีข้อมูลการจ่ายเงินให้แต่ละบุคคลเรียบร้อยแล้ว

กลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลพบุรี จำกัด ที่มาวันนี้เนื่องมาจากเมื่อวานนี้จะต้องมีการประชุมและมีการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกในวันนี้ แต่ปรากฏว่า มีหนังสื่อแจ้งกับสมาชิกก่อนวันประชุมเลื่อนเป็นวันที่ 10 ธันวาคม 2562 และมีหนังสื่อเลื่อนมาแจ้งสมาชิกอีก 1 ฉบับเลื่อนไปเป็นวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งทำให้สมาชิกไม่แน่ใจว่าจะมีการเลื่อนวันประชุมอีกหรือไม่ ซึ่งขณะนี้ส่งผลให้กลุ่มสมาชิกกว่า 10,000 คนได้รับความเดือดร้อนเงินปันผลจำนวนกว่า 300 ล้านบาทจ่ายออกไม่ได้ จึงทำให้เราสมาชิกเริ่มมีความสงสัยว่ายังมีเงินอยู่ในสหกรณ์หรือไม่ จึงเป็นมาขอความเรียกร้องในวันนี้ ซึ่งเรามาก็ไม่ได้เอาความผิด ถูกกับใคร แต่เรามาด้วยความเดือดร้อนที่จะต้องใช้เงิน

ส่วนผลการประชุมเจรจาในวันนี้สรุป จะมีการประชุมวันที่ 3 พฤศจิกา 2562 และในวันที่ 4 พฤศจิกา จะจ่ายเงินให้กับสมาชิกได้ตามปกติ ทำให้กลุ่มสมาชิกรู้สึกพอใจส่วนหนึ่ง แต่หากจะดำเนินการจ่ายให้พวกเราก่อนก็จะยิ่งมีความสุข

//////อนันต์ อ่ำทอง ลพบุรี/////