ยะลา-เกษตรกรยะลาไม่สนใจการแบนสารเคมี 3 ตัว เพราะไม่เคยใช้

23

ข่าว-เกษตรกรยะลา ไม่สนใจการแบนสารเคมีของรัฐ ทำการเกษตรกว่า 30 ปี ไม่เคยใช้สารดังกล่าวเลย

     จากกรณีที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย  ได้ประกาศจากที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้พิจารณาปรับวัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2562  โดยคณะกรรมการวัตถุอันตราย ได้ลงมติอย่างเปิดเผย โดยมีมติยกเลิกการใช้ 3 สารเคมี ทั้งพาราควอต ครอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต    นั้น

   ผู้สื่อข่างจังหวัดยะลา ได้ไปสอบถามความรู้สึกของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา ว่าเกิดผลกระทบต่อการทำการเกษตรหรือไม่อย่างไร ซึ่ง ที่ บ้านสวนส้ม  หมู่ที่ 7 ตำบลสะเตงนอก อ.เมืองยะลา ได้พบกับนายเกษมพงศ์  อร่ามวงศ์วิวัฒน์  เกษตรกร เจ้าของสวน การเกษตรปลูกต้นกุยช่าย กว่า 2 ไร่และปลูกผักสวนครัวอีก จำนวนหนึ่ง ได้กล่าวถึงการแบนสารเคมี 3 ตัว คือ พาราควอต ครอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต  ว่า สำหรับตนนั้น ไม่เกิดผลกระทบแต่อย่างใด เพราะตนเอง ทำการเกษตร มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ไม่เคยใช้สารเคมี ตัวดังกล่าวเลย จึงไม่รู้จักด้วยซ้ำว่า สารเคมีที่พูดถึง คืออะไร ประกอบกับปัจจุบัน การปลูกผักทำการเกษตร ส่วนใหญ่จะเป็นการปลูกผักปลอดสารพิษ จึงไม่จำเป็นต้องไปพึ่งพาสารเคมี ดังกล่าว ตนเอง ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ใช้การถาดหญ้า แล้วนำมาทำเป็นคปุ๋ยบำรุงดิน ซึ่งการไม่ใช้สารเคมี นั้นจะทำให้ปลอดภัยกับผู้บริโภคและผู้ที่ทำการเกษตรตนไปตรวจเลือดปีละ 2 ครั้ง ไม่พบมีสารพิษตกค้างในตัวแต่อย่างใด ตนจึงมองว่า ใครจะแบนสารเคมีดังกล่าว หรือไม่อย่างไร ตนไม่สนใจ เพราะตนไม่ได้ใช้มัน

////////////// อับดุลการิม/อะหมัด/ยะลา/23 ต.ค.62