ศรีสะเกษ-จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดริมลำน้ำ คูคลอง

81

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายให้นายนพ พงศ์ผลาดิสัย ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ นายสุทัศน์ จันทร์อารักษ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ อำนวยการให้นายธนัชกฤศ บุดดีเสาร์ ป้องกันจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย มว.ท.รณฤทธิ์ นรสาร ผบ.ร้อย อส.จ.ศก ที่ 2, มว.ต.นิธิโรจน์ แก้วเหลา รอง ผบ.ร้อย อส.จ.ศก.ที่ 2 สมาชิก อส. ร้อย อส.จ.ศก.ที่ 2 นำกำลังพลจากส่วนราชการ เทศบาลเมืองเมืองศรีสะเกษ, ศูนย์ป่าไม้ศรีสะเกษ, เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ, สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ, สมาชิก อปพร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดริมลำน้ำ คูคลอง ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ กำจัดวัชพืช เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม ตลอดแนวลานออดหลอดลงไปถึงห้วยสำราญ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู พื้นที่ริมห้วยสำราญ สร้างจิตสำนึกให้ทุกคนเห็นความสำคัญในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ บริเวณริมห้วยสำราญ(ลานออดหลอด) อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ทั้งนี้ การดำเนินการวันนี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดริมลำน้ำ คูคลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา