ศรีสะเกษ-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานวัฒนธรรม

54

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายเกษม สืบเสน นายปรเมษฐ์ วิเศษศรี และนายนิพนธ์ สมหมาย รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เข้าพบนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานวัฒนธรรม ของเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษณ สำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ