ลพบุรี-เฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)

31

ลพบุรี-ปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)

วันที่ 15 ตุลาคม 2562​ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์​จังหวัดลพบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าวุ้ง ออกพื้นที่ปฏิบัติการตามนโยบายของกรมปศุสัตว์​ โดยลวพื้นทีาสอบถามสุขภาพสุกรของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร​ และให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในพื้นที่ของตำบลโพตลาดแก้ว​ ตำบลบางคู้​ ตำบลท่าวุ้งและตำบลบางงา​ อำเภอท่าวุ้ง​ จังหวัดลพบุรี เป็นจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจำนวน​ 25​ ราย​ หากเกิดอาการตามนิยามของโรคให้แจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ทันที เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) และรณรงค์​ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง​ รอบ1/2563 โดยพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ที่อยู่ของนกประจำถิ่นและนกอพยพพร้อมแจกวัคซีนฯเพื่อเป็นการป้องกันโรคให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกรายย่อยอีกด้วยทั้งนี้ผลการปฏิบัติงานไม่พบสัตว์(สุกร,สัตว์ปีก)มีอาการป่วย/ตายผิดปกติ​แต่อย่างใด

/////////////อนันต์ อ่ำทอง ภาพ/ข่าว