แม่ฮ่องสอน-จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ร.9

26

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดลำน้ำถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในโอกาสวันค้ายวันสวรรคต ร.9

วันที่ 13 ต.ค.62 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการ ทหารจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราบที่ 7 ตำรวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.จำนวน 300 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ณ บริเวณลำห้วยแม่สะกึด บ้านหัวน้ำแม่สะกึด ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เนื่องจากลำห้วยแม่สะกึดเป็นลำห้วยที่ใช้หล่อเลี้ยงให้ชาวบ้าน บ้านหัวน้ำแม่สะกึด หมู่ 10 ,บ้านแม่สะกึด หมู่ 4 ต.ผาบ่อง อ.เมือง ได้ใช้ประโยชน์จากลำน้ำในการทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา ทำสวน เลี้ยงชีพมาตั้งแต่ในอดีต นอกจากนี้ยังเป็นลำห้วยที่ประชาชนทั้งสองหมู่บ้านได้ช่วยกันอนุรักษ์และรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีสัตว์น้ำเป็นแหล่งอาหารประจำหมู่บ้านไว้บริโภคเป็นอาหารโปรตีน จิตอาสาพระราชทาน 904 จึงได้ช่วยกันเก็บเศษใบไม้ กิ่งไม้ ขยะมูลฝอย ที่จะไปอุดตันปิดกั้นทางน้ำและถางหญ้าริมสองข้างลำห้วย เพื่อให้น้ำไสสะอาดและไหลสะดวกปราศจากสิ่งกรีดขวางกั้นลำน้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

………………………………………………………
ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน