ศรีสะเกษ-บวงสรวงอนันตนาคราช ก่อน 15 ค่ำเดือน 11 บั้งไฟพญานาค

265

วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม บ้านสิม ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จัดพิธีบวงสรวง พญาอนันตะนาคราช ก่อนวันออกพรรษาบั้งไฟพญานาค ณ วังบาดาลถ้ำพญานาคาธิบดี ประชาชนแห่ร่วม

วันที่ 12 ตุลาคม 2562 ที่ ถ้ำนาคาธิบดี วังบาดาล วัดป่าศรีมงคลรัตนาราม บ้านสิม ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มีพี่น้องประชาชนได้เดินทางมาร่วมบุญก่อนวันออกพรรษากันเป็นจำนวนมาก ประกอบที่วัดได้จัดพิธีบวงสรวง พญาปู่อนันตนาคราชวิสุทธิเทวานาคาธิบดี, เจ้าปู่พุชงค์นาคราชวิสุทธิเทวานาคาธิบดี และพญามุจลินท์นาคราช เพื่อขอพรเนื่องในวันออกพรรษา ที่พญานาคราชได้สัญญาไว้กับมนุษย์ว่าจะส่งสัญญาด้วยบั้งไฟพญานาคส่งลอยขึ้นมาเหนือท้องฟ้าให้เป็นที่ประจักษ์ ภายหลังจากได้ร่วมบำเพ็ญศีลภาวนา บำเพ็ญเพียร ณ ถ้ำวังบาดาลมาหลายพันปี และจะส่งบั้งไฟพญานาคมาให้ชมกันคืนของวันพรรษา และวันนี้เป็นวันก่อนวันออกพรรษา 1 วัน ประชาชนจึงมากราบไหว้บูชา ขอพรจากที่พญานาคาธิบดีทั้ง 4 ตระกูล ที่ได้บำเพ็ญเพียรมาให้พรแก่ประชาชนที่เคารพ นับถือ พร้อมทำบุญทำทาน บูชาพญานาคาธิบดี กราบไหว้บูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อในคำสั่งสอนของพระองค์ เชื่อว่าบุญมีจริง บาปมีจริง กรรมมีจริง การถือศีลภาวนา และมั่นทำบุญเท่านั้นจึงจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรม ให้อภัย ให้ทาน

โดยช่วงเช้า ตลอดจนเที่ยงวัน ได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตร จุดธูปเทียน สวดมนต์ กราบไหว้พระพุทธนิมิตร พระประธานภายในถ้ำวังบาดาล ถวายดอกไม้มาลัยดอกมะลิแก่พญานาคาธิบดี พ่อปู่ศรีสุโท แม่ย่าปทุมมา พญานาคาธิบดีครบทั้ง 4 ตระกูล 9 องค์ทั้งใน และนอกถ้ำวังบาดาล ถวายพานผลไม้ อาหารเจ ปลอดเนื้อสัตว์ทุกชนิด เนื่องจากพญานาคาธิบดี ทั้ง 4 ตระกูล ถือศีลเป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมไม่ทานเนื้อ จึงถวายเพียงดอกไม้ธูปเทียน โดยพิเศษ ด้วยการจุดธูป 5 ดอก ถวายองค์พญานาคาธิบดี ขณะเดียวกัน ได้มีวงดนตรี วงเพทาย ได้ถวายเสียงร้องเพลงบูชาพญานาคาธิบดีทุกๆ องค์ พร้อมกับพี่น้องประชาชนก็หลั่งไหลมาร่วมทำบุญ พร้อมชมวงดนตรีที่เล่าตำนานพญานาคาธิบดี และนางรำ ก็รำบวงสรวงสลับสับเปลี่ยนกันตลอดวันนี้ นับเป็นการทำบุญก่อนวันออกพรรษากับพญานาคาธิบดีก่อนวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 บั้งไฟพญานาค จะลอยสู่ท้องฟ้าในลำน้ำโขงนั้นเอง

//////////////////////