หนองคาย-อส.กางเต็นท์รับนักท่องเที่ยวชมบั้งไฟพญานาค

43

กองร้อย อส.จังหวัดหนองคาย เตรียมที่นอน กางเต็นท์ รองรับนักท่องเที่ยว ชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ให้บริการประชาชนได้มีที่พัก พร้อมระบบดูแลความปลอดภัยให้อุ่นใจ สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 500 คน

เช้าวันนี้ (12 ตุลาคม 62) ที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.หนองคาย นายกองตรีธวัชชัย กงเพชร ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.หนองคาย ได้นำเจ้าหน้าที่ อส.จ.หนองคาย กางเต็นท์ และปูที่นอน จัดเตรียม หมอนและผ้าห่ม ไว้ให้บริการประชาชนนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาเที่ยวชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในวันออกพรรษา ที่คาดว่าจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 นี้

ในทุกปีที่ผ่านมา มักจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ ที่พักแรม ค้างคืน ที่กองร้อย อส.จ.หนองคาย เป็นประจำ ซึ่งปีนี้ได้มีการกางเต็นท์ไว้จำนวน 10 เต้นท์ และจัดเตรียมที่นอน หมอน ผ้าห่มนวมภายในอาคารไว้รองรับนักท่องเที่ยวอีก 50 ชุด อีกทั้งยังจัดสถานที่สำหรับกางเต็นท์ไว้ให้นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเอง พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ไว้ดูแลความปลอดภัย มีสถานที่จอดรถกว้างขวาง รวมถึงห้องน้ำ และห้องประกอบอาหาร ไว้ให้ด้วย ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 500 คน

สำหรับประชาชน นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ไม่มีที่พัก หรือ ไม่ได้จองที่พักโรงแรม สามารถเข้าพักที่กองร้อยอาสารักษาดินแดน จ.หนองคาย แจ้งความประสงค์เข้ารับบริการได้ทันทีที่กองอำนวยการบริการที่พักแรมนักท่องเที่ยว เทศกาลออกพรรษาบั้งไฟพญานาค กองร้อย อส.จ.นค. หมายเลขโทรศัพท์ 042-468068 ตลอด 24 ชั่วโมง.

///////////////กำธร กองสมบัติ / หนองคาย