กาฬสินธุ์-สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยมอบถุงยังชีพเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วม

25

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภคเยียวยาและให้กำลังใจกับสมาชิกที่ได้รับผลกระทบและประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโซนร้อนโพดุลและพายุคาจิกิ

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 ตุลาคม 2562 ที่สำนักงานสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ นายเจียง นาอุดม กรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ นางสาวศุภลักษณ์ แร่เพ็ชร สหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะนำถุงยังชีพจากสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจำนวน 250 ชุดมอบให้กับสมาชิกของสหกรณ์ต่างๆใน จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการเยียวยาและให้กำลังใจสมาชิกที่ได้รับผลกระทบและประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโซนร้อนโพดุลและพายุคาจิกิ นอกจากนี้สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยยังได้มอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกที่ได้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และจ.นครพนม โดยมีตัวแทนจากสำนักงานสหกรณ์ และสหกรณ์ทั้ง 2 จังหวัดเข้ามารับมอบอีกด้วย ก่อนที่ทางสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยจะไปมอบสิ่งของช่วยเหลือในพื้นที่ จ.พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย อุบลราชธานี ยโสธร และศรีษะเกษต่อไป  

จากนั้นพล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่นำถุงยังชีพและเครื่องอุปโภค บริโภคไปมอบให้กับสมาชิกที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านโนนชัย ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ ที่ได้รับผลกระทบพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมขังจำนวนอีก 70 ครัวเรือน

พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากอิทธิพลพายุโซนร้อนโพดุลและพายุคาจิกิ ทำให้มีผลกระทบเสียหายต่อทรัพย์สินสำนักงาน ที่อยู่อาศัย และพืชผลทางการเกษตรของสมาชิกสหกรณ์ในหลายจังหวัด ซึ่งทางสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีความห่วงใย จึงได้ประสานไปยังสหกรณ์จังหวัดต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำถุงยังชีพมามอบให้กับสมาชิก เพื่อเป็นการเยียวยาและให้กำลังใจสหกรณ์ และสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าเราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งไว้ข้างหลัง

สำหรับพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ มีสมาชิกสหกรณ์การเกษตรต่างๆรวม 6 แห่ง ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด สหกรณ์การเกษตรร่องคำ จำกัด สหกรณ์การเกษตรนามน จำกัด สหกรณ์การเกษตรฆ้องชัย จำกัด สหกรณ์การเกษตรกมลาไสย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์ จำกัดรวมจำนวน 5,901 ราย ที่ประสบภัยน้ำท่วมทั้งสำนักงาน บ้านเรือน ไร่นา พืชสวน และสัตว์เลี้ยงได้รับความเสียหายจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว – ยุทธนา เกียรติดำเนินงาม จ.กาฬสินธุ์