แม่ฮ่องสอน-รมช.เกษตร มอบกรรมสิทธิ์โค-กระบือ

52

รมช.เกษตร มอบกรรมสิทธิ์โค กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 และมอบหนังสืออนุญาตทำประโยชน์ สปก.4-01 ให้เกษตร ที่ จ.แม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.62 ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี , นายปัญญา จีนาคำ สส.แม่ฮ่องสอน พรรคพลังประชารัฐ และนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบกรรมสิทธิ์โค กระบือ ตามโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแก่เกษตรกรในเขตพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 12 รายคิดเป็นมูลค่า 240,000 บาท ซึ่งกรมปศุสัตว์จัดโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือเฉลิมพระเกียรติ ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-ธันวาคม 2562 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระเมตตาต่อกรมปศุสัตว์ และพสกนิกร โดยมีกิจกรรมไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อนำไปส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกร ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ และกิจกรรมมอบกรรมสิทธิ์โค กระบือแก่เกษตรกรที่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก. 4-01 แก่เกษตรกรบ้านใหม่ ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 18 ราย 19 แปลงเนื้อที่ 14 ไร่ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ สปก. ดำเนินการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรผู้ยากไร้ที่ทำกินหรือมีที่ดินไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และรัฐให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้นในเขตปฏิรูปที่ดินของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีเนื้อที่ 31,373 ไร่ ได้ดำเนินการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทั้ง 7 อำเภอไปแล้ว จำนวน 4,839 ราย 5,922 แปลง เนื้อที่ 17,966 ไร่

/////////////////////
ฉลอง หมั่นสกุล / จ.แม่ฮ่องสอน