ยโสธร-พัฒนาสังคมเยี่ยมยามถามไถ่คนพิการที่ประสบอุทกภัย

20

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จัดโครงการ พม.ห่วงใย เยี่ยมยามถามไถ่ ใส่ใจคนพิการที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดยโสธร เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาคนพิการและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทั้งด้านทรัพย์สินและจิตใจจากเหตุประสบอุทกภัยที่ผ่านมา

ที่วัดนักบุญยอแซฟ บ้านเซซ่ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายสมเพชร  สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพม.ห่วงใย เยี่ยมยามถามไถ่ ใส่ใจคนพิการจังหวัดยโสธร เพื่อให้การช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาคนพิการและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ทั้งด้านทรัพย์สินและจิตใจ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและเครือข่าย โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรม 5 บ ได้แก่ 1.บำบัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ได้นำทีมนักจิตวิทยา,นักสังคมสงเคราะห์ จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร โดยบริการให้คำปรึกษาคำแนะนำและให้กำลังใจแก่คนพิการและครอบครัวพร้อมจัดกิจกรรมนันทนาการจากทหารของกรมทหารราบที่ 16 ค่ายบดินทรเดชา จังหวัดยโสธร   2. บำรุง โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเซซ่ง ร่วมออกหน่วยบริการให้การดูแล ตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  3. บ่มเพาะ โดย พมจ.ยโสธร ได้จัดจุดบ่มเพาะเพื่อแนะแนวการฝึกอาชีพ โดยให้มีการฝึกทำดอกไม้จากใบเตยและการทำพวงกุญแจจากลูกปัด พร้อมให้คำแนะนำด้านการศึกษาของคนพิการและครอบครัว โดยไความร่วมมือจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดยโสธรและ กศน.อำเภอป่าติ้ว 4. บริการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธร ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและวิทยาลัยเทคนิคยโสธร บริการซ่อมรถจักรยานยนต์ฟรี พร้อมด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอป่าติ้ว ให้บริการคำปรึกษา การปลูกพืชและแจกไตรโคเดอร์มา สารจุลินทรีย์กำจัดโรคพืช พร้อมนี้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอป่าติ้ว ให้บริการทำหมันสัตว์ แจกเวชภัณฑ์และแร่ธาตุแก่สัตว์เลี้ยงและเครือข่ายเมาไม่ขับ พร้อมวิทยากรจิตอาสา ให้บริการตัดผมเสริมสวยฟรี 5. บ้านสวย

โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงเพ็ง คัดเลือกคนพิการและครอบครัวที่มีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยที่ควรได้รับการปรับปรุงและเคยประสบอุทกภัยเมื่อช่วงที่ผ่านมา จำนวน 9 หลัง เพื่อเยี่ยมยามถามไถ่ความเป็นอยู่ พร้อมมอบถุงของขวัญ นอกจากนี้แล้วยังได้บูรณาการร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคม เครือข่าย อสม.,เครือข่ายเมาไม่ขับ, ศูนย์พัฒนาครอบครัว อบต.หนองเรือ, กองทุนแม่ของแผ่นดิน,ผู้นำหมู่บ้าน,ประชาชนจิตอาสา, กรมทหารราบที่ 16 และเจ้าหน้าที่จากทีม One Home ร่วมทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์บ้านของคนพิการให้มีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้บริการตัดผมฟรีถึงบ้านจากจิตอาสาฯในโครงการจิตอาสาตัดผมของ อบต.หนองเรือ ทั้งนี้ได้คัดเลือกบ้านคนพิการ จำนวน 1 หลัง ที่มีความจำเป็นจะต้องได้รับการซ่อมแซมฝาผนังบ้านในเบื้องต้นอย่างเร่งด่วนเนื่องจากตัวบ้านไม่มีผนังบ้านต้องใช้ผ้าสแลนปิดล้อมเอาไว้บางส่วนโดยมีภาคเอกชนให้การสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง

                                                       00000000000000000000000

ภาพ/ข่าว  ธงชัย   สุณีศรี / รายงานจากยโสธร