ศรีสะเกษ-มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การทำเสื้อไหมเก็บย้อมมะเกลือ (เสื้อลายลูกแก้ว)

98

ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ชุมชนบ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นางตระกูล แสงลับ กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และนางยุวดี มีบุญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การทำเสื้อไหมเก็บย้อมมะเกลือ (เสื้อลายลูกแก้ว) ผ้าพื้นเมืองประจำจังหวัดศรีสะเกษ