หนองคาย-รับประทานอาหารริมฝั่งโขง ชมพันโขดแสนไคร้

39

นักท่องเที่ยว เริ่มท่องเที่ยวและรับประทานอาหารตามร้านอาหารที่ตั้งริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย เพื่อสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามพร้อมกับรับประทานอาหารไปด้วย โดยเฉพาะในเขตตำบลบ้านม่วง ที่สามารถชม “พันโขดแสนไคร้” หรือแกรนด์แคนยอน กลางแม่น้ำโขง ที่ช่วงนี้น้ำโขงมีระดับต่ำ ทำให้ “พันโขดแสนไคร้” โผล่พ้นน้ำให้ชมอย่างสวยงามเป็นระยะทางยาวตามแม่น้ำโขงกว่า 5 กิโลเมตร

บรรยากาศการท่องเที่ยวก่อนถึงงานประเพณีออกพรรษา “บั้งไฟพญานาคโลก” ที่จังหวัดหนองคาย เริ่มคึกคักมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวทั้งจากจังหวัดใกล้เคียงและจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศเริ่มทยอยเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดหนองคาย ส่วนหนึ่งท่องเที่ยวและทำบุญไหว้พระในเขตอำเภอเมืองหนองคาย แต่ก็มีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่เดินทางไปท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามตามริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตอำเภอสังคม โดยเฉพาะในเขตตำบลบ้านม่วง ที่มีจุดชมทะเลหมอกและจุดชมวิวที่สวยงามหลายจุด

ที่กำลังเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในช่วงนี้คือ การรับประทานอาหารตามร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ได้รับประทานอาหารพร้อมกับชมธรรมชาติที่สวยงามไปด้วย จุดที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้น ๆ คือ ร้านอาหารในเขตบ้านห้วยค้อ บ้านม่วง บ้านภูเขาทอง และบ้านหนอง ตำบลบ้านม่วง ซึ่งเป็นจุดที่สามารถชม “พันโขดแสนไคร้” หรือแกรนด์แคนยอนกลางแม่น้ำโขง ได้อย่างสวยงาม ซึ่งช่วงนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีระดับต่ำ ทำให้โขดหินทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่นับพัน ๆ โขด ของ “พันโขดแสนไคร้” โผล่พ้นน้ำโขงเป็นระยะทางยาวตามแม่น้ำโขงกว่า 5 กิโลเมตร ในขณะที่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางผ่านเส้นทาง อ.สังคม จ.หนองคาย – อ.ปากชม จ.เลย ส่วนใหญ่ต่างหยุดรถ ถ่ายรูป และรับประทานอาหาร ชมความสวยงามของ “พันโขดแสนไคร้” ก่อนเดินทางต่อ.

………………………………….

//////////////กำธร กองสมบัติ / หนองคาย