สงขลา-พิธีลอยเรือส่งเทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้ง 9

22

พิธีลอยเรือส่งเทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ที่ได้อัญเชิญมาเป็นประธานทิพยญาณ ในช่วงถือศีลกินเจ 9 วัน หลังเทศกาลกินเจสิ้นสุด ท่ามกลางประชาชนที่ถือศีลกินเจมาร่วมพิธีส่งกว่า 500 คน

เมื่อคืนวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดของเทศกาลกินเจ ที่บริเวณลานวัฒนธรรม ชายหาดชลาทัศน์ แหลมสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา พระจากวัดถาวรวราราม หาดใหญ่ พร้อมด้วยผู้ถือศีลกินเจกว่า 500 คน ได้เดินทางมาทำพิธีลอยเรือส่งเทพเจ้ากิวอ๋องฮุดโจ้ หรือเทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 หลังจากได้อัญเชิญมาเป็นประธานทิพยญาณในช่วงถือศีล-กินเจ ที่วัดถาวรวราราม หาดใหญ่ ในระยะเวลา 9 วัน ที่ผ่านมา โดยมีการนำเครื่องสักการะกระดาษมีถังเงินถังทอง ม่านเงินม่านทอง ดอกไม้ธูปเทียนเป็นเครื่องถวายสักการะ หลังจากนั้นได้ทำพิธีสวดมนต์บูชาเทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 ร่วมกับผู้ถือศีลกินเจและทำพิธีส่งเรือลอยลงทะเลโดยการจุดไฟเผา เพื่อส่งเทพเจ้ากิวอ๋องฮุดโจ้ หรือเทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 กลับสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ทางทะเลพร้อมทั้งได้จุดพลุส่งเทพเจ้า

สำหรับที่ชายหาดชลาทัศน์ในคืนวันนี้ มีศาลเจ้าทั้งจากอำเภอหาดใหญ่และอำเภอเมืองสงขลาหลายศาลเจ้ามาทำพิธีส่งเทพเจ้ากิวอ๋องฮุดโจ้ หรือเทพเจ้าดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 หลังจากได้อัญเชิญมาเป็นประธานทิพยญาณในช่วงถือศีล-กินเจ เวลา 9 วัน ที่ผ่านมา ทำให้บริเวณชายหาดเต็มไปด้วยผู้ถือศีลกินเจสวมชุดขาวเต็มไปหมด รวมทั้งเสียงประทัดและเสียงพลุดังอยู่ตลอดเวลา

เทศกาลถือศีลกินเจตลอดระยะเวลา 9 วัน ที่ผ่านมา ทำให้ช่วยชีวิตสัตว์ไม่ให้ถูกฆ่ามาเป็นอาหารของมนุษย์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากผู้ถือศีลกินเจจะหันมากินผักแทนเนื้อสัตว์ ซึ่งทำให้ในช่วงเทศกาลกินเจผักมีราคาแพง หลังจากสิ้นสุดการถือศีลกินเจแล้วราคาผักก็จะกลับเข้าสู่ราคาปรกติทั่วไป

/////////////// นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา