ขอนแก่น – ชักธงเตือนภัย เฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 เขตเมืองขอนแก่น

88

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ชักธงเตือนภัยและเปิดปฏิบัติการใช้ข้อมูลดาวเทียมเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเตือนภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

วันที่ 7 ต.ค. 62 ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายวิรุณภพ สุภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำพิธีชักธงเตือนภัยและประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลดาวเทียมเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ โดยมีนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในการชักธง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการแจ้งเตือนคุณภาพอากาศในเขตเมืองขอนแก่น โดยใช้ธง 5 สี เป็นสัญลักษณ์ ได้แก่ สีฟ้า หมายถึง คุณภาพอากาศดีมาก ประชาชนทั่วไปทำกิจกรรมได้ตามปกติ, สีเขียว หมายถึง คุณภาพอากาศดี ประชาชนทั่วไปทำกิจกรรมได้ตามปกติ, สีเหลือง หมายถึง คุณภาพอากาศปานกลาง ประชาชนทั่วไปทำกิจกรรมได้ตามปกติ แต่ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษต้องงดกิจกรรมกลางแจ้ง เฝ้าระวังสุขภาพและสวมหน้ากากอนามัย, สีส้ม หมายถึง คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไป งดทำกิจกรรมกลางแจ้ง เฝ้าระวังสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย ส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษต้องงดกิจกรรมกลางแจ้ง เฝ้าระวังสุขภาพ และสวมหน้ากากอนามัย N95, สีแดง หมายถึง คุณภาพอากาศมีผลต่อสุขภาพ ประชาชนทุกคนต้องงดกิจกรรมกลางแจ้ง เฝ้าระวังสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย N95 ขณะที่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ควรอยู่ในอาคารที่มีอากาศบริสุทธิ์

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า คณะทำงานแก้ไขและตอบโต้ปัญหามลพิษทางอากาศ ฝุ่นละออง PM2.5 PM10 และ O3 จังหวัดขอนแก่น ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกับหามาตรการในการป้องกันให้กับประชาชน รวมทั้งการแจ้งเตือนประชาชนให้รับรู้ถึงสถานการณ์ ซึ่งการใช้ธงแต่ละสีเป็นสัญลักษณ์จะช่วยให้ประชาชนสามารถรับรู้ได้ง่ายว่าคุณภาพอากาศในแต่ละวันเป็นเช่นไร อย่างวันนี้ที่คุณภาพอากาศในเขตเมืองขอนแก่น อยู่ในระดับคุณภาพอากาศดีมาก จึงได้ชักธงสีฟ้าขึ้นสู่เสาเพื่อสร้างการรับรู้ แต่อย่างไรก็ดีแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ทางจังหวัดก็ยังต้องเตรียมมาตรการในการรับมือหากคุณภาพอากาศเลวร้ายจนถึงขั้นวิกฤต โดยในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดขอนแก่น เพื่อจัดเตรียมจุดอพยพซึ่งจะเป็นอาคารที่มิดชิดและมีอากาศบริสุทธิ์อยู่ด้านในที่จะสามารถรองรับประชาชนได้

/////////////ข่าว/ภาพ กัมพล ดวงชิน