สมุทรปราการ-แถลงข่าวจัดงาน “พรรณไม้งามและสินค้าเกษตรสร้างสรรค์”

83

เกษตรสมุทรปราการ แถลงข่าวจัดงาน “พรรณไม้งามและสินค้าเกษตรสร้างสรรค์” สร้างสินค้ผาเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

วันที่ 6 ต.ค.62 ณ เวทีในสวน ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานแถลงข่าวการจัดงาน “พรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าสร้างสรรค์” พร้อมด้วย นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานในครั้งนี้ ซึ่งได้กำหนดจัดงานพรรณไม้งามและมหกรรมสินค้าเกษตรสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2562 ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ และจะมีพิธีเปิดงานฯ ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ เที่ยวชมงานและเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ไม้ดอกไม้ประดับ ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตร วิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 10 – 14 ตุลาคม 2562 ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

////////// ธีระพล คุ้มสุข / สมุทรปราการ